Uddannelsespolitisk Udvalg (UPU)

Udvalget arbejder for at synliggøre og positionere professionshøjskolernes uddannelser i en sammenhængende videregårnede uddannelsesindsats. Udvalgets opgaver omfatter blandt andet:

  • Uddannelsernes kvalitet og kvalitetssikring
  • Uddannelsernes videnbasering
  • Samarbejde og partnerskaber med erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler og universiteter
  • Uddannelsernes evaluering og akkrediteringI tilknytning til udvalget etableres netværk for de enkelte professionsbacheloruddannelser, for det internationale område og for diplomuddannelserne

Formand:
Rektor Camilla Wang/Absalon
Mobil: 72481044
Email: cwa@pha.dk

Næstformand:
Rektor Erik Knudsen/UCL
Mobil: 2960 5988
Email: erkn@ucl.dk

Medlemmer:
Rektor Jens Otto Kjær Hansen/DMJX
Prorektor Peter Friese/VIA
Dekan Randi Brinckmann/KP
Udviklingsdirektør, Alexander Von Oettingen/UCSYD
Uddannelsesdirektør Peter Møller Petersen /UCN
Direktør for området Sundhed og Social Daniel Schwartz Bojsen/Absalon
Vicedirektør for Tværgående Uddannelsesudvikling Ulla Refstrup Mulbjerg/UCL
Konsulent Sofie Seidenfaden/Sekretariatet