Veer på Københavns Professionshøjskole

Et tæt samspil mellem teori og virkelighed er essentielt for veluddannede praktikere. Det sikres de jordemoderstuderende på Københavns Professionshøjskole heldigvis, hvor Praksis- og Innovationshuset har indkøbt en fødedukke, der kan simulere en virkelighedstro fødsel. “Det er helt afgørende for vores studerende, at de kan træne og øve fødsler i et moderne simulationsmiljø (…) Det gør noget ved [vores studerende] at tage en kittel på og påtage sig den rolle og en faglig identitet”, fortæller Marianne Eidal. De studerende arbejder med fødedukken, inden de skal i praktik.

Læs mere i Magasinet NørrebroLIV s. 20-21 her