Vi mener

Danske Professionshøjskoler udgiver publikationer, udarbejder notater og skriver breve som en del af vores uddannelsespolitiske interessevaretagelse. Derudover har vi som sektor en række fælles strategier for særlige områder, og som interesseorganisation afgiver vi også høringssvar og forestår udpegninger på vegne af vores ni medlemsinstitutioner.

I dette menupunkt finder du vores publikationer, høringssvar, notater, breve og strategier.

Nyt fra sektoren