Høringssvar

Høringssvar fra Danske Professionshøjskoler

DatoPDFTitel
24-05-2019download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af
videregående uddannelser
22-05-2019download-iconHøringssvar Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen
18-03-2019download-iconHøringssvar over udviklingsplan for Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB). RBGB’s funktion i forhold til at understøtte
mere brug af personlig medicin i sundhedsvæsenet
07-03-2019download-iconHøringssvar: Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen
12-02-2019download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet
22-01-2019download-iconHøring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven m.fl
15-01-2019download-iconHøringssvar Adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
11-01-2019download-iconHøringssvar over revideret bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorddannelser.
10-12-2018download-iconHøringssvar – bekendtgørelse om udkast til administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
03-12-2018download-iconHøringssvar Udkast til bekendtgørelse om særskilte moduler
29-11-2018download-iconHøringssvar: Ændring af SU bekendtgørelsen og Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
23-11-2018download-iconHøringssvar vedr. ny FVU-bekendtgørelse
23-11-2018download-iconHøringssvar vedr. ny FVU-bekendtgørelse
23-10-2018download-iconHøringssvar Udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Styrket praksisfaglighed m.v.)
05-09-2018download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om uddannelse til specialuddannelse i borgernær sygepleje
04-09-2018download-iconHøringssvar om nye tilskudsbekendtgørelser
03-09-2018download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere
29-08-2018download-iconHøringssvar Udkast til lovforslag vedr. obligatoriske sprogprøver
26-08-2018download-iconHøring over udkast til lovforslag om et nationalt naturfagscenter
17-08-2018download-iconHøringssvar over programmet Et Kreativt Europa 2021-2027
12-08-2018download-iconHøringssvar over lov om erhvervsfremme
30-07-2018download-iconHøringssvar over ændring af bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser
04-07-2018download-iconHøringssvar over styrket og mere fleksibel VEU
22-06-2018download-iconHøringssvar over bekendtgørelse for specialuddannelse i borgernær sygepleje
12-06-2018download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse over studievalg Danmarks vejledning om valg af videregående uddannelse
12-06-2018download-iconHøringssvar over revideret bekendtgørelse om diplomuddannelser og bekendtgørelse om masteruddannelser
07-06-2018download-iconHøringssvar over ændring af bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, samt 9 uddannelsesbekendtgørelser
09-05-2018download-iconHøringssvar over ændring af bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd.
20-02-2018download-iconHøringssvar over forslag til lov om forberedende grunduddannelse
19-02-2018Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag til brug for eux forløb og udkast til eux læreplaner
22-01-2018Høringssvar over ny bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser
19-01-2018download-iconHøringssvar over ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professions-bachelor som socialrådgiver
17-01-2018download-iconHøringssvar Lovforslag om opfølgning på nyt bevillingssystem for videregående uddannelser mv.
16-01-2018download-iconHøringssvar over ny bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser
05-01-2018download-iconHøringssvar over bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i skat

 

Arkiv

Høringssvar fra 2017

Høringssvar fra 2016

Høringssvar fra 2015

Høringssvar fra 2014

Høringssvar fra 2013

Høringssvar fra 2012

Høringssvar fra 2011

Høringssvar fra 2010