Høringssvar

Høringssvar fra Danske Professionshøjskoler

DatoPDFTitel
22-01-2018Høringssvar over ny bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser
19-01-2018download-iconHøringssvar over ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professions-bachelor som socialrådgiver
17-01-2018download-iconHøringssvar Lovforslag om opfølgning på nyt bevillingssystem for videregående uddannelser mv.
16-01-2018download-iconHøringssvar over ny bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser
05-01-2018download-iconHøringssvar over bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i skat
21-12-2017download-iconHøringssvar over bekendtgørelse om fælles mål
07-12-2017download-iconHøringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om erhvervskandidatuddannelse samt udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne
29-11-2017download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser. Udkast til bilag 1
13-11-2017download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser
07-11-2017download-iconHøringssvar over udkast til forslag til lov om Studievalg Danmark
20-10-2017download-iconHøringssvar over udkast til forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven
05-10-2017download-iconHøringssvar over ret til individuel udprøvning
26-09-2017download-iconHøringssvar vedr. ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen (eux)
25-09-2017download-iconHøringssvar over udkast til forslag til databeskyttelseslov
25-09-2017download-iconHøringsbidrag vedr. ændringer af lov om akkreditering af videregående
uddannelsesinstitutioner
08-08-2017download-iconAngående høring om bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser
08-08-2017download-iconHøring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU loven Erhvervskandidatuddannelse
22-06-2017download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om certificering af
uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering
af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen)
13-06-2017download-iconKommissionens meddelelse om skoleudvikling og fremragende undervisning for en god begyndelse på livet
24-05-2017download-iconHøringssvar Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser
28-04-2017download-iconHøringssvar vedr. høring fra Folketingets Undervisningsudvalg over forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner
29-03-2017download-iconHøringssvar over ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som pædagog
28-03-2017download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og udkast til gymnasiale læreplaner
24-03-2017download-iconHøringssvar over udkast til lovforslag til lov om ændring af universitetsloven (bedre rammer for ledelse)
23-02-2017download-iconHøringssvar: Høring over forslag til bekendtgørelse om ansøgningspulje om styrket dokumentation af lovende social praksis
03-02-2017download-iconHøringssvar angående bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
02-02-2017download-iconHøringssvar - Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet og opfølgning på omlægning af tilskudssystem for maritime efter- og videreuddannelser m.v.
18-01-2017download-iconHøringssvar - bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt bekendtgørelse
om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på UFM's område m.v.
12-01-2017download-iconHøringssvar Forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love

 

Arkiv

Høringssvar fra 2016

Høringssvar fra 2015

Høringssvar fra 2014

Høringssvar fra 2013

Høringssvar fra 2012

Høringssvar fra 2011

Høringssvar fra 2010