Høringssvar

Høringssvar fra Danske Professionshøjskoler

DatoPDFTitel
20-02-2018download-iconHøringssvar over forslag til lov om forberedende grunduddannelse
19-02-2018Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag til brug for eux forløb og udkast til eux læreplaner
22-01-2018Høringssvar over ny bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser
19-01-2018download-iconHøringssvar over ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professions-bachelor som socialrådgiver
17-01-2018download-iconHøringssvar Lovforslag om opfølgning på nyt bevillingssystem for videregående uddannelser mv.
16-01-2018download-iconHøringssvar over ny bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser
05-01-2018download-iconHøringssvar over bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i skat

 

Arkiv

Høringssvar fra 2017

Høringssvar fra 2016

Høringssvar fra 2015

Høringssvar fra 2014

Høringssvar fra 2013

Høringssvar fra 2012

Høringssvar fra 2011

Høringssvar fra 2010