Videnregnskab

Professionshøjskolernes forskning og udvikling har som formål at udvikle ny, anvendelsesorienteret viden, der retter sig mod praksis og omsætte denne viden i professioner og uddannelser. Forskning og udvikling er et middel til at skabe endnu bedre uddannelser og dermed sikre, at de studerende får relevante kompetencer, så de er i stand til at levere gode løsninger til gavn for borgere og virksomheder. Samtidig skal ny viden og nye tilgange udviklet via sektorens praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter deles med praksis. Det er i forhold til begge aspekter væsentligt, at den nye viden er tilgængelig for studerende og fagprofessionelle i f.eks. tidsskrifter og bøger. Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) tager afsæt i OECDs definition af forskning. Indikatoren anvendes her for at identificere de forskningspublikationer fra professionshøjskolerne, som publiceres i de mest anerkendte kanaler inden for faget. Professionshøjskolerne omsætter dog ikke kun viden til praksis gennem videnskabelige anerkendte tidsskrifter, men publicerer bredt i danske og internationale tidsskrifter og forlag. Professionshøjskolerne dokumenterer derfor også publikationer i øvrige publiceringskanaler. Kendetegnende for disse er, at de lever op til kravet om, at der er tale om tidsskrifter eller forlag, der udgiver relevante faglige eller videnskabelige artikler, baseret på forfatterens eget forsknings- og udviklingsarbejde. Publikationerne udgives således af og for fagfæller (professionsudøvere, professionsuddannere eller forskere ved forskningsinstitutioner og professionshøjskoler), uden at der er krav om fagfællebedømmelse. En række af disse forlag og tidsskrifter optræder ikke på autoritetslisterne, enten fordi forslag om optagelse på listen ikke er færdigbehandlet, eller fordi tidsskrifter eller forlag ikke lever op til kravene om fagfællebedømmelse.
At professionshøjskolernes medarbejdere publicerer bredt ses nedenfor, hvor der vises hvilke ti tidsskrifter, der hyppigst anvendes som publiceringskanal i 2017. Der publiceres mest i tidsskriftet ”Pædagogisk extrakt”, som i 2017 udgav 19 artikler af medarbejdere fra professionshøjskolerne, men listen er langt fra udtømmende. I 2017 blev der udgivet artikler gennem i alt 356 forskellige danske og internationale tidsskrifter, hvoraf 251 af tidsskrifterne optræder på autoritetslisten for serier.
En opdeling efter de videnskabelige publikationers fagområde angiver, hvilke områder den pågældende publikation har betydning for. Opdelingen på fagområde refererer til de 67 videnskabelige faggrupper, der er tilknyttet den Bibliometriske Forskningsindikator. Nedenfor ses fordelingen af videnskabelige tidsskriftsartikler i forhold til de ti mest anvendte faggrupper i BFI, samt hvordan disse fordeler sig dels på institutionerne enkeltvis og dels professionshøjskolerne samlet. De medtagne artikler udgør i alt 80 pct. af det samlede antal artikler. De øvrige 20 pct. er fordelt på 28 faggrupper. Enkelte institutioner kan godt have en høj andel i en faggruppe, der ikke vises nedenfor.
Konferencer er væsentlige fora, hvor professionshøjskolerne præsenterer, deler og drøfter resultater af deres forsknings- og udviklingsarbejde med aftagere, studerende og andre interessenter. Nedenfor ses antallet af konferencebidrag i 2017 i form af abstracts, papers, proceedings, skriftlige bidrag eller posters, uanset publiceringskanal.
  • +45 33 38 22 00
  • uc-dk@uc-dk.dk
  • Ny Vestergade 17 st. tv. 1471 København K

Tilmeld nyhedsbrev

  • Tilmeld dig Danske Professionshøjskolers nyhedsbrev, og modtag debatindlæg, nyheder og udspil fra vores forskellige kanaler.