Finansiering

Den væsentligste kilde til finansiering af professionshøjskolernes aktiviteter inden for forskning og udvikling (FoU) er den årlige finanslovsbevilling på 278 mio. kr. Dertil kommer eksterne finansieringskilder i form af fonds- og puljemidler, som tilsammen var cirka 150 mio. kr. i 2017. Det svarer til 537.000 kr. i eksterne midler for hver 1 mio. kr., som professionshøjskolerne modtager som årlig finanslovsbevilling. De eksterne midler fordeler sig med 30 procent fra andre statslige kilder end finansloven og 70 procent fra bl.a. EU-midler og regionale eller private fonde.


Tilbage til samlet oversigt