FORSK2025-temaer

Nedenfor vises opdelingen af forsknings- og udviklingsprojekternes temaer. Opdelingen svarer til struktureringen i det seneste FORSK2025-katalog, som viser fremtidens forskningsbehov og -potentialer, som Styrelsen for Forskning og Uddannelse udarbejder. Kataloget udpeger de områder, hvor samfundsnytten af investeringer i forskning forventes at blive størst i de kommende år og årtier og er resultatet af en længere proces med inddragelse af en række forskningsrelevante interessenter.

Da nogle projekter dækker mere end et tema, vil summen for de fire temaer være mere end 100 procent.