Forskningsaktivitet

Nedenfor ses antallet af medarbejdere på professionshøjskolerne, der er beskæftiget med aktiviteter inden for forskning og udvikling (FoU). Der er tale om forskning og udvikling, som ligger inden for Frascati-manualens definition. Det er den officielle, internationale definition, som også anvendes af Danmarks Statistik ved opgørelser af forskning og udvikling til såvel nationale formål som leverancer til både OECD og EU. I tallene indgår både forsknings- og teknisk/administrativt personale.

For 2017 har Danmarks Statistik ændret opgørelsesmetoden således, at det fra 2017 er de medarbejdere, der bruger mindst 10 procent af tiden på forskning og udvikling (Danmarks Statistik 2018: Forskning og udvikling i offentlige institutioner 2017). Tidligere var grænsen 5 procent. Herved er der sket et databrud, hvorfor tal fra 2017 ikke kan sammenlignes med tidligere år.

Tilbage til samlet oversigt