Medarbejderkompetencer

Danske Professionshøjskoler har siden 2015 haft en strategi for løft af forsknings- og udviklingskompetencer (se Danske Professionshøjskolers Strategi for løft af FoU kompetencer 2015 – 2022). Et løft af forsknings- og udviklingskompetencerne skal ses som et blandt flere midler til at løfte uddannelsernes kvalitet og undervisernes kendskab til praksis. Nedenfor ses bl.a., at andelen af undervisere med ph.d.-grad er steget de sidste tre år og var den 31. januar 2017 på 13 procent.

Med den nye stillingsstruktur fik professionshøjskolerne fra og med 2014 mulighed for at ansætte docenter og dermed tilknytte stærkere ressourcer inden for undervisning, FoU og ledelse af FoU-indsatserne. Ansættelse som docent kræver både teoretisk indsigt på højt niveau om erhvervet eller professionen, dokumenteret undervisningserfaring og erfaring med undervisningsudvikling. Docenterne skal udvikle og bringe ny viden i spil i forhold til udvikling af erhvervet eller professionen, formidle ny teori og koble teori og praksis i relation til både professionen og uddannelsen.


Det er ikke kun undervisere med en ph.d.-grad, der har dokumenteret erfaring med forskning og udvikling. Nedenfor ses antallet af medarbejdere uden ph.d., der i løbet af deres arbejdsliv har publiceret forskningsbidrag i enten tidsskrifter eller på forlag, der optræder på autoritetslisterne og kvalificerer til point i den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) (se side om vidensomsætning). Desuden vises antallet af medarbejdere, der har publiceret i øvrige tidsskrifter eller forlag.


Tilbage til samlet oversigt