Viden til professionerne

Det primære sigte med professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsarbejde er at løfte kvaliteten af uddannelserne. Enten i en formidlet form i lærebøger og undervisningsmateriale, i brugen af forskningsbaseret viden eller direkte ved, at de studerende selv deltager i udviklingsopgaver. De studerende kan for eksempel deltage i udviklingsaktiviteter som en integreret del af deres uddannelsesforløb og skriver ofte gerne selv bachelorprojekter om problemstillinger, som enten er bestilt eller godkendt af en samarbejdspartner i praksis. Det kan for eksempel være om maksimering og anvendelse af naturligt lys i relation til bygningsdesign  eller om muligheder i en funktionsopdelt institution for at højne kvaliteten af inklusion i daginstitutioner.


Tilbage til samlet oversigt