Analyser og fakta

Her finder du analyser og fakta om professionshøjskolerne og vores uddannelser samlet på særlige områder, herunder optag og frafald, økonomiske forhold og geografisk spredning og udvikling. Siderne dækker både vores største uddannelser som pædagoguddannelsen, læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen, og tværgående områder som spredning af uddannelser i hele Danmark på tværs af land og by, og fakta om demografi, om studerende og om omprioriteringsbidraget. 

Finder du ikke det, du søger, er du velkommen til at kontakte os

Uddannelser

Professionshøjskolerne uddanner til hele samfundet og hele arbejdslivet. Uddannelserne – både grunduddannelser og efter- og videreuddannelse – viser de studerende vejen til et arbejdsliv med mening, hvor de til enhver tid er klædt på til de udfordringer, de møder i deres arbejdsliv og de udfordringer, samfundet skal løse.

De otte selvstændige institutioner bidrager til vækst og velfærd i hele Danmark med uddannelser i 38 byer og er på den måde med til at sikre veluddannede sygeplejersker, folkeskolelærere og pædagoger i hele landet. Samtidig bidrager professionshøjskolerne med dygtige dimittender til både små og store virksomheder.

Vi uddanner til professioner, som alle er med til at drive og udvikle samfundet: Sygeplejersker, bioanalytikere, ergoterapeuter, journalister og maskinmestre for blot at nævne nogle få. Fælles for alle professionsuddannelserne er det tætte samspil med praksis, og at uddannelserne bygger på relevant praksisrettet forskning.

Grunduddannelser

Professionshøjskolerne udbyder en lang række uddannelser inden for pædagogik og læring, sundhed og omsorg, byggeri og teknik, business, design, samfund og sociale forhold samt kommunikation, film og animation. 

De største grunduddannelser er:

 • Pædagog
 • Folkeskolelærer
 • Sygeplejerske
 • Socialrådgiver
 • Fysioterapeut
 • Bygningskonstruktør
 • Ergoterapeut
 • Offentlig administration
 • Ernæring og sundhed
 • Bioanalytiker

Uddannelsesguiden finder du mere viden om alle vores uddannelser.

Læs mere om hvor uddannelserne udbydes på nedenstående links:

Efter- og videreuddannelse

Professionshøjskolerne udbyder også efter- og videreuddannelser, hvor man som studerende kan bygge videre på sine kompetencer og samtidigt blive klædt på til at løse fremtidens udfordringer indenfor den branche man arbejder i. Efter- og videreuddannelserne dækker over:

 • Akademiuddannelser
 • Diplomuddannelser
 • Konferencer, foredrag og arrangementer
 • Uddannelse og kurser for ledige
 • Kurser, moduler og enkeltfag
 • Online forløb
 • Skræddersyede forløb og konsulentydelser
 • Specialuddannelser

Uddannelsesguiden finder du mere viden om vores efter- og videreuddannelser.

Læs mere om hvor efter- og videreuddannelserne udbydes på nedenståendelinks:

Uddannelsernes adresser

Kortet nedenfor viser alle uddannelsernes adresser delt op på de enkelte institutioner. Filtrer efter en eller flere institutioners udbudssteder på ikonet i venstre hjørne øverst. Zoom ind og ud på kortet med plus og minus i venstre hjørne nederst eller med hjulet på musen. Ved at klikke på ikonet i højre hjørne øverst åbnes kortet i Google Maps.

Search this website