Høringskonference om teknologiforståelse

Den 5. februar sætter konference spot på teknologiforståelse som faglighed

Det danske uddannelsessystem har altid haft til opgave at klæde børn og unge på til at forstå den verden, vi lever i og det samfund, vi alle er en del af. Sådan skal det fortsat være, og i et samfund præget af teknologi kræver det, at der tages alvorligt fat på at få teknologiforståelse ind i hele uddannelsessystemet.

Der er allerede opbygget vigtig viden om teknologiforståelse gennem forsøg, projekter og lokale erfaringer. Den viden er landets videregående uddannelser gået sammen om at samle og sammensætte til et grundigt, videns- og erfaringsfunderet sæt af anbefalinger om, hvad der skal til, hvis vi i Danmark skal indføre teknologiforståelse som en ny faglighed i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. På høringskonferencen vil, bl.a., anbefalingerne blive præsenteret og debatteret.

Den 5. februar sætter Danske Universiteter og Danske Professionshøjskoler spot på teknologiforståelse som faglighed. Hvorfor er det nu, vi skal handle og få skudt arbejdet i gang med at indføre teknologiforståelse som en ny faglighed i skolen? Hvilke håb og holdninger har lærerne og eleverne i skolen til en sådan ny faglighed? Hvad skal der til af indsatser? Og hvad med ungdomsuddannelserne – hvordan er teknologiforståelse relevant for dem?

Kom og hør facts, meninger og konkrete oplevelser fra skolens aktører, forskere og interesseorganisationer – stil spørgsmål og bidrag med din holdning i dagens debatter.

Konferencen medfinansieres af Villum Fonden. 

 

Læs mere om teknologiforståelse

Sæt kryds i kalenderen d. 5. februar 2021, kl. 10.00 – 14.00

Hvor: Konferencen afholdes online.
(Hvis corona-restriktionerne tillader det i februar, vil der også være muligheder for fysisk deltagelse på Københavns Professionshøjskole)

Tilmelding: Høringskonference om teknologiforståelse

Arrangør: Danske Universiteter og Danske Professionshøjskoler 

Målgruppe: beslutningstagere, lærere, undervisere, forskere og andre aktører med interesse i teknologiforståelse og uddannelse

Gap-analyse af teknologiforståelse i det danske uddannelsessystem fra grundskole til ungdomsuddannelser

Den nationale kapacitetsgruppe for teknologiforståelse har i 2020 udarbejdet en gap-analyse af teknologiforståelse. Gap-analysen skal skabe overblik over, hvor langt eksisterende nationale indsatser bringer os i forhold til den fælles ambition og målsætning, der er beskrevet hensigtserklæringen mellem professionshøjskoler og universiteter, og som handler om langsigtet og solid opbygning af kapacitet omkring teknologiforståelse som faglighed i det danske uddannelsessystem. Hent Gap-analysen her.

Gap-analysen

Hent og læs den her.
Download