70’er-fællesskaber, køn og kriser – hvordan rimer det på nutidens professioner?