Om os

Danske Professionshøjskoler er interesseorganisation for de syv danske professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København

Danske Professionshøjskoler arbejder for, at medlemsinstitutionerne har de bedst mulige vilkår til at udvikle og gennemføre videregående uddannelser, efter- og videreuddannelse og skabe og dele ny viden gennem anvendt forskning. Danske Professionshøjskoler er også det forum, hvor medlemmerne kan tage fælles initiativer, drøfte fælles problemstillinger og repræsentere sig samlet i forhold til samarbejdspartnere, aftagere, politikere, ministerier mv.

Medlemsinstitutionerne har et formandskollegium, der består af institutionernes ni bestyrelsesformænd, og et rektorkollegium, der består af institutionernes ni rektorer. Medlemmerne i ’Danske Professionshøjskoler’ er både formandskollegiet og rektorkollegiet, og Danske Professionshøjskoler har derfor et formandskab på to personer, der består af formanden for formandskollegiet og formanden for rektorkollegiet.

Formand for rektorkollegiet er Stefan Hermann

Formand for formandskollegiet er Carsten Koch

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP)

Udbudssteder

Oversigt over adresser hvor de ni medlemsinstitutioner udbyder grunduddannelser. Ved at klikke på ikonet i venstre hjørne øverst kan visning af en eller flere institutioners udbudssteder vælges. Der kan zoomes ind og ud på kortet med plus og minus i venstre hjørne nederst. Ved at klikke på ikonet i højre øverst åbnes kortet i Google Maps.