Om Danske Professionshøjskoler​

Om Danske Professions- højskoler​

Danske Professionshøjskoler er interesseorganisation for landets seks professionshøjskoler, der tilsammen udbyder uddannelser i 36 byer – og uddanner mere end hver tredje studerende på de videregående uddannelser. Vores fem største uddannelser er lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver og fysioterapeut.

Danske Professionshøjskoler arbejder for, at landets professionshøjskoler har de bedst mulige vilkår til at udvikle og udbyde attraktive uddannelser, som flere vælger til – både som ung og senere i livet. Der er nemlig brug for, at der i fremtiden bliver flere, dygtige fagprofessionelle i Danmark. Ikke alene til velfærdsinstitutionerne i den offentlige sektor, men også til de mange små og mellemstore virksomheder i hele landet, der er afhængige af, at der uddannes dygtige professionsbachelorer på det tekniske og merkantile område.

Organisering
Danske Professionshøjskoler er organiseret i et formandskollegium, der består af professionshøjskolernes bestyrelsesformænd, samt et rektorkollegium, der består af professionshøjskolernes rektorer. Formands- og rektorkollegiet understøttes af et sekretariat. Den øverste ledelse i Danske Professionshøjskoler er formandskabet, der består af formand og næstformand fra hhv. formands- og rektorkollegiet.

Læs mere om Danske Professionshøjskolers fokus.

Læs vedtægter for Danske Professionshøjskoler

Læs Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP)