Om Danske Professionshøjskoler​

Om Danske Professions- højskoler​

Danske Professionshøjskoler er interesseorganisation for de seks danske professionshøjskoler.

Danske Professionshøjskoler arbejder for, at medlemsinstitutionerne har de bedst mulige vilkår til at udvikle og gennemføre videregående uddannelser, efter- og videreuddannelse og skabe og dele ny viden gennem anvendt forskning. Danske Professionshøjskoler er også det forum, hvor medlemmerne kan tage fælles initiativer, drøfte fælles problemstillinger og repræsentere sig samlet i forhold til samarbejdspartnere, aftagere, politikere, ministerier mv.

Medlemsinstitutionerne har et formandskollegium, der består af institutionernes seks bestyrelsesformænd, og et rektorkollegium, der består af institutionernes seks rektorer. Medlemmerne i Danske Professionshøjskoler er både formandskollegiet og rektorkollegiet, og Danske Professionshøjskoler har derfor et formandskab på fire personer, der består af formand og næstformand for formandskollegiet og formand og næstformand for rektorkollegiet.

Læs vedtægter for Danske Professionshøjskoler

Læs Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP)