Vores fokus

Danmark mangler allerede i dag uddannede fagprofessionelle – bl.a. pædagoger, sygeplejersker og ingeniører. Og med udsigt til endnu større mangel i fremtiden, er der behov for at uddanne flere dygtige fagprofessionelle.

Flere og dygtigere fagprofessionelle skal bidrage til kvalitet, udvikling og nytænkning både i de offentlige institutioner, som vores velfærdssamfund bygger på og i danske virksomheder, der over hele landet bl.a. bidrager til den grønne omstilling.

Derfor er det Danske Professionshøjskolers ambition, at det skal være mere attraktivt at vælge en professionsuddannelse og en karriere indenfor faget til. Både som ung og senere i livet.

Vores fokus

Der er stor mangel på uddannede fagprofessionelle – ikke mindst fx pædagoger og sygeplejersker. Og med udsigt til endnu større mangel i fremtiden, har Danmark behov for flere dygtige professionelle, der bidrager til høj kvalitet og udvikling i de offentlige institutioner, som vores velfærdssamfund bygger på, og som vi trygt overlader vores børn, unge, syge og ældre til. Men også til det private arbejdsmarked fx små og mellemstore virksomheder, der bidrager til den grønne omstilling.

Det er Danske Professionshøjskolers ambition, at det skal være mere attraktivt at vælge en professionsuddannelse og en karriere indenfor faget til. Både som ung og senere i livet. 

Der er seks professionshøjskoler i Danmark, som tilsammen har uddannelser i 37 byer, der alle er med til at uddanne dygtige professionelle i hele landet. Både til velfærdssamfundet, og til små og mellemstore virksomheder.

Strategiske fokusområder


Flere unge skal vælge en professionsuddannelse

 

Når flere unge skal vælge en professionsuddannelse til, kræver det et fokus på at tiltrække flere studerende fra både erhvervsuddannelser og fra de gymnasiale uddannelser – særligt stx.


Bedre og flere veje til at blive professionel gennem hele livet

Der skal være både bedre veje og flere veje til at blive professionel gennem hele livet. Det kræver et fokus på at styrke kvaliteten af professionsuddannelserne samt udvikle nye fleksible uddannelsesformater, som gør det nemmere at uddanne sig gennem hele livet.

 


Uddannelsesveje på højere niveau, tættere på praksis

Der er behov for nye praksisnære videreuddannelsesveje, som giver professionsuddannede bedre muligheder for at opdatere, specialisere og udvikle sig på en måde, hvor man ikke samtidig uddanner sig ud af sit fag.

Andre indsatser

Danske Professionshøjskoler beskæftiger sig med en række områder indenfor blandt andet forskning, sundhed og meget mere. 

Danske Professionshøjskoler har lanceret 18 forslag, der – set fra et uddannelsesperspektiv – skal bidrage til, at Danmark får flere dygtige sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere.

Forside_061022

Danske Professionshøjskolers forslag kan bidrage til en reform af de professions- og erhvervsrettede uddannelser. Notatet er inddelt i tre overordnede forandringsgreb med hver deres konkrete forslag.

Danske Professionshøjskoler - Det skal være attraktivt at vælge en professionsuddannelse og -karrierevej

Danske Professionshøjskolers forslag kan bidrage til en reform af de professions- og erhvervsrettede uddannelser. Notatet er inddelt i tre overordnede forandringsgreb med hver deres konkrete forslag.

Danske Professionshøjskoler afgiver høringssvar i forbindelse med blandt andet ændringer af love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet.

Politik

Danske Professionshøjskoler arbejder politisk ud fra den strategi, der er vedtaget af Danske Professionshøjskolers rektorkollegie og formandskollegie. Med udgangspunkt i strategien arbejder vi med tre strategiske indsatser frem til 2023.

Strategiske fokusområder

Danske Professionshøjskoler har lanceret 18 forslag, der – set fra et uddannelsesperspektiv – skal bidrage til, at Danmark får flere dygtige sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere.

Forside_061022

Politik

Danske Professionshøjskoler arbejder politisk ud fra den strategi, der er vedtaget af Danske Professionshøjskolers rektorkollegie og formandskollegie. Med udgangspunkt i strategien arbejder vi med tre strategiske indsatser frem til 2023.

Strategi 2018-2023

Grundfortælling

Vi former Danmark med fremragende uddannelser

Danmark er bygget på stærke professioner, der både i offentlig og privat virksomhed skaber vækst, velfærd og demokrati. I professionerne er arbejdet for hver enkelt en kilde til identitet og stolthed. Det forpligter. De danske professionsuddannelser er kilden til det, der udvikler og driver samfundet.

Vi uddanner de studerende i tæt samspil med praksis. Vi underviser på et stærkt fagligt og professionsrettet grundlag. Vi videre- og efteruddanner i samarbejde med virksomheder, kommuner og regioner. Vi bygger på frugten af aktuel og relevant viden fra egen og andres forskning. Og vi finder ny indsigt i konkrete samarbejder med en hel verden.

Hele det danske samfund, aftagere og politikere kan mærke os konkret. Vores uddannelser gør en forskel for både velstand og velfærd. Vores forvaltning af ansvaret søger altid de bedst mulige løsninger. Kend os på, at vi med fremragende uddannelser skaber et helt Danmark.

icons_blue_icon_Vision.png

Pejlemærke

En sektor for de professions- og erhvervsrettede uddannelser med udgangspunkt i Universities of Applied Sciences

icons_blue_icon_Praktik.png

Strategiske indsatser​


Kvalitetsløft på 0-6 årsområdet

Pædagoguddannelsen
Socialområdet

Strategi 2018-2023

Grundfortælling
Vi former Danmark med fremragende uddannelser. Danmark er bygget på stærke professioner, der både i offentlig og privat virksomhed skaber vækst, velfærd og demokrati. I professionerne er arbejdet for hver enkelt en kilde til identitet og stolthed. Det forpligter. De danske professionsuddannelser er kilden til det, der udvikler og driver samfundet.

Vi uddanner de studerende i tæt samspil med praksis. Vi underviser på et stærkt fagligt og professionsrettet grundlag. Vi videre- og efteruddanner i samarbejde med virksomheder, kommuner og regioner. Vi bygger på frugten af aktuel og relevant viden fra egen og andres forskning. Og vi finder ny indsigt i konkrete samarbejder med en hel verden.

Hele det danske samfund, aftagere og politikere kan mærke os konkret. Vores uddannelser gør en forskel for både velstand og velfærd. Vores forvaltning af ansvaret søger altid de bedst mulige løsninger. Kend os på, at vi med fremragende uddannelser skaber et helt Danmark.

Pejlemærke
En sektor for de professions- og erhvervsrettede uddannelser med udgangspunkt i Universities of Applied Sciences.

Strategiske indsatser

Strategiske indsatser


Flere unge skal vælge en professionsuddannelse


Hvis flere unge skal vælge en professionsuddannelse til, kræver det et fokus på at tiltrække flere studerende fra både de gymnasiale uddannelser – særligt stx – men også fra erhvervsuddannelserne


Bedre og flere veje til at blive professionel gennem hele livet

Der skal være både bedre veje og flere veje til at blive professionel gennem hele livet. Det indebærer et fokus på bl.a. at styrke kvaliteten af professionsuddannelserne samt udvikle nye fleksible uddannelsesformater, så det bliver nemmere at uddanne sig igennem hele livet.


Uddannelsesveje på højere niveau, tættere på praksis

Det er behov for nye praksisnære videreuddannelsesveje, som giver bedre muligheder for at opdatere, specialisere og udvikle sig som professionsuddannet på en måde, hvor man ikke samtidig uddanner sig ud af sit fag. Det skal både tiltrække flere til professionsuddannelserne og fastholde flere i deres fag.


Flere unge skal vælge en professions-uddannelse


Hvis flere unge skal vælge en professionsuddannelse til, kræver det et fokus på at tiltrække flere studerende fra både erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser – særligt stx, men også hhx, htx og hf.


Bedre og flere veje til at blive professionel gennem hele livet


At skabe både bedre veje og flere veje til at blive professionel gennem hele livet indebærer et fokus på bl.a. at styrke kvaliteten af professionsuddannelserne samt udvikle nye fleksible uddannelsesformater.


Uddannelsesveje på højere niveau, tættere på praksis


Det er nødvendigt med fokus på bl.a. at udvikle nye og flere praksisnære videreuddannelsesveje, da udsigt til gode muligheder for videreuddannelse og flere karriereveje er afgørende for unges uddannelsesvalg.

Andre indsatser

Danske Professionshøjskoler beskæftiger sig med en række områder indenfor blandt andet forskning, sundhed og meget mere. Desuden har vi publiceret udspil, analyser og andet materiale. 

icons_darkgrey_icon_Rekruttering

Rekruttering

icons_darkgrey_icon_FordelingPaaAlder

En styrket pædagoguddannelse

icons_darkgrey_icon_laerer

Ny læreruddannelse

icons_darkgrey_icon_Forskning

Forskning og udvikling på professionshøjskolerne

Danske Professionshøjskoler afgiver høringssvar i forbindelse med blandt andet ændringer af love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet.

Andre fokusområder

Danske Professionshøjskoler beskæftiger sig med en række områder indenfor blandt andet forskning, sundhed og meget mere. Desuden har vi publiceret udspil, analyser og andet materiale. 

Læs mere her:

Sundhedsområdet

Forskning og udvikling på professionshøjskolerne

Hvidbog om Universities of Applied Sciences

Inspiration til gode praktikforløb

Studieaktivitetsmodel

Danske Professionshøjskoler afgiver høringssvar i forbindelse med blandt andet ændringer af love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet.

Search this website Type then hit enter to search