Uddannelser

Professionsuddannelser – fx til sygeplejerske, pædagog, bioanalytiker eller bygningskonstruktør – er kendetegnet ved, at de er målrettet en bestemt profession. Derfor har professionsuddannelserne stort fokus på både teori og praksis med konkret træning, hvor de studerende træner deres fag. Igen og igen. Forfra og bagfra. Og her adskiller professionsuddannelserne sig fra stort set alle andre videregående uddannelser.

Der er seks professionshøjskoler i Danmark, som tilsammen har uddannelser i 36 byer, der alle er med til at uddanne dygtige professionelle i hele landet. Både til velfærdssamfundet, og til små og mellemstore virksomheder. 

Uddannelser

Professionsuddannelser – fx til sygeplejerske, pædagog, bioanalytiker eller bygningskonstruktør – er kendetegnet ved, at de er målrettet en bestemt profession. Derfor har professionsuddannelserne stort fokus på både teori og praksis med konkret træning, hvor de studerende træner deres fag. Igen og igen. Forfra og bagfra. Og her adskiller professionsuddannelserne sig fra stort set alle andre videregående uddannelser.

Der er seks professionshøjskoler i Danmark, som tilsammen har uddannelser i 36 byer, der alle er med til at uddanne dygtige professionelle i hele landet. Både til velfærdssamfundet, og til små og mellemstore virksomheder.

Grunduddannelser

Grunduddannelser

Professionshøjskolerne udbyder en lang række uddannelser inden for pædagogik og læring, sundhed og omsorg, byggeri og teknik, business, design, samfund og sociale forhold samt kommunikation, film og animation. 

De største grunduddannelser er:

 • Pædagog
 • Folkeskolelærer
 • Sygeplejerske
 • Socialrådgiver
 • Fysioterapeut
 • Bygningskonstruktør
 • Ergoterapeut
 • Offentlig administration
 • Ernæring og sundhed
 • Bioanalytiker

Uddannelsesguiden finder du mere viden om alle vores uddannelser.

Fakta om de fire største grunduddannelser

Fakta om de fire største grunduddannelser

icons_darkgrey_icon_FordelingPaaAlder

Pædagog-uddannelsen

icons_darkgrey_icon_Sygeplejerske

Sygeplejerske- uddannelsen

icons_darkgrey_icon_laerer

Lærer- uddannelsen

icons_darkgrey_icon_Socialraadgiver

Socialrådgiver- uddannelsen

icons_darkgrey_icon_FordelingPaaAlder

Pædagoguddannelsen

icons_darkgrey_icon_Sygeplejerske

Sygeplejerske- uddannelsen

icons_darkgrey_icon_laerer

Læreruddannelsen

icons_darkgrey_icon_Socialraadgiver

Socialrådgiver- uddannelsen

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Professionshøjskolerne udbyder også efter- og videreuddannelser, hvor man som studerende kan bygge videre på sine kompetencer og samtidigt blive klædt på til at løse fremtidens udfordringer indenfor den branche man arbejder i. Efter- og videreuddannelserne dækker over:

 • Akademiuddannelser
 • Diplomuddannelser
 • Konferencer, foredrag og arrangementer
 • Uddannelse og kurser for ledige
 • Kurser, moduler og enkeltfag
 • Online forløb
 • Skræddersyede forløb og konsulentydelser
 • Specialuddannelser

Uddannelsesguiden finder du mere viden om vores efter- og videreuddannelser.

Læs mere om hvor grunduddannelser samt efter- og videreuddannelserne udbydes på nedenstående links:

Search this website Type then hit enter to search