Uddannelser

Professionshøjskolerne uddanner til hele samfundet og hele arbejdslivet. Uddannelserne – både grunduddannelser og efter- og videreuddannelse – viser de studerende vejen til et arbejdsliv med mening, hvor de til enhver tid er klædt på til de udfordringer, de møder i deres arbejdsliv og de udfordringer, samfundet skal løse.

De seks selvstændige institutioner bidrager til vækst og velfærd i hele Danmark med uddannelser i 36 byer og er på den måde med til at sikre veluddannede sygeplejersker, folkeskolelærere og pædagoger i hele landet. Samtidig bidrager professionshøjskolerne med dygtige dimittender til både små og store virksomheder.

Vi uddanner til professioner, som alle er med til at drive og udvikle samfundet: Sygeplejersker, bioanalytikere, ergoterapeuter og bygningskonstruktører for blot at nævne nogle få. Fælles for alle professionsuddannelserne er det tætte samspil med praksis, og at uddannelserne bygger på relevant praksisrettet forskning.

Uddannelser

Professionshøjskolerne uddanner til hele samfundet og hele arbejdslivet. Uddannelserne – både grunduddannelser og efter- og videreuddannelse – viser de studerende vejen til et arbejdsliv med mening, hvor de til enhver tid er klædt på til de udfordringer, de møder i deres arbejdsliv og de udfordringer, samfundet skal løse.

De syv selvstændige institutioner bidrager til vækst og velfærd i hele Danmark med uddannelser i 37 byer og er på den måde med til at sikre veluddannede sygeplejersker, folkeskolelærere og pædagoger i hele landet. Samtidig bidrager professionshøjskolerne med dygtige dimittender til både små og store virksomheder.

Vi uddanner til professioner, som alle er med til at drive og udvikle samfundet: Sygeplejersker, bioanalytikere, ergoterapeuter og journalister for blot at nævne nogle få. Fælles for alle professionsuddannelserne er det tætte samspil med praksis, og at uddannelserne bygger på relevant praksisrettet forskning.

Grunduddannelser

Grunduddannelser

Professionshøjskolerne udbyder en lang række uddannelser inden for pædagogik og læring, sundhed og omsorg, byggeri og teknik, business, design, samfund og sociale forhold samt kommunikation, film og animation. 

De største grunduddannelser er:

 • Pædagog
 • Folkeskolelærer
 • Sygeplejerske
 • Socialrådgiver
 • Fysioterapeut
 • Bygningskonstruktør
 • Ergoterapeut
 • Offentlig administration
 • Ernæring og sundhed
 • Bioanalytiker

Uddannelsesguiden finder du mere viden om alle vores uddannelser.

Læs mere om hvor uddannelserne udbydes på nedenstående links:

Fakta om de fire største grunduddannelser

Fakta om de fire største grunduddannelser

icons_creme_icon_FordelingPaaAlder

Pædagog-uddannelsen

icons_creme_icon_Sygeplejerske

Sygeplejerske- uddannelsen

icons_creme_icon_laerer

Lærer- uddannelsen

icons_creme_icon_Socialraadgiver

Socialrådgiver- uddannelsen

icons_creme_icon_FordelingPaaAlder

Pædagoguddannelsen

icons_creme_icon_Sygeplejerske

Sygeplejerske-uddannelsen

icons_creme_icon_laerer

Læreruddannelsen

icons_creme_icon_Socialraadgiver

Socialrådgiver- uddannelsen

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Professionshøjskolerne udbyder også efter- og videreuddannelser, hvor man som studerende kan bygge videre på sine kompetencer og samtidigt blive klædt på til at løse fremtidens udfordringer indenfor den branche man arbejder i. Efter- og videreuddannelserne dækker over:

 • Akademiuddannelser
 • Diplomuddannelser
 • Konferencer, foredrag og arrangementer
 • Uddannelse og kurser for ledige
 • Kurser, moduler og enkeltfag
 • Online forløb
 • Skræddersyede forløb og konsulentydelser
 • Specialuddannelser

Uddannelsesguiden finder du mere viden om vores efter- og videreuddannelser.

Læs mere om hvor efter- og videreuddannelserne udbydes på nedenstående links:

Search this website Type then hit enter to search