Uddannelser

Professionshøjskolerne uddanner til hele samfundet og hele arbejdslivet. Uddannelserne – både grunduddannelser og efter- og videreuddannelse – viser de studerende vejen til et arbejdsliv med mening, hvor de til enhver tid er klædt på til de udfordringer, de møder i deres arbejdsliv og de udfordringer, samfundet skal løse.

De otte selvstændige institutioner bidrager til vækst og velfærd i hele Danmark med uddannelser i 38 byer og er på den måde med til at sikre veluddannede sygeplejersker, folkeskolelærere og pædagoger i hele landet. Samtidig bidrager professionshøjskolerne med dygtige dimittender til både små og store virksomheder.

Vi uddanner til professioner, som alle er med til at drive og udvikle samfundet: Sygeplejersker, bioanalytikere, ergoterapeuter, journalister og maskinmestre for blot at nævne nogle få. Fælles for alle professionsuddannelserne er det tætte samspil med praksis, og at uddannelserne bygger på relevant praksisrettet forskning.

Grunduddannelser

Professionshøjskolerne udbyder en lang række uddannelser inden for pædagogik og læring, sundhed og omsorg, byggeri og teknik, business, design, samfund og sociale forhold samt kommunikation, film og animation. 

De største grunduddannelser er:

  • Pædagog
  • Folkeskolelærer
  • Sygeplejerske
  • Socialrådgiver
  • Fysioterapeut
  • Bygningskonstruktør
  • Ergoterapeut
  • Offentlig administration
  • Ernæring og sundhed
  • Bioanalytiker

Uddannelsesguiden finder du mere viden om alle vores uddannelser.

Læs mere om hvor uddannelserne udbydes på nedenstående links: