Forskning og udvikling på professionshøjskolerne

Professionshøjskolernes forskning og udvikling bidrager både til uddannelsernes kvalitet og til samfundets udvikling.

Professionshøjskolerne bidrager til vækst og velfærd i hele samfundet. En væsentlig drivkraft i den indsats er vores forsknings- og udviklingsaktiviteter. Indsatserne foregår tæt på det arbejdsmarked og de borgere, vores uddannelser handler om, og derfor er vejen kort fra vores studerende og vores uddannelser ud til folkeskoler, daginstitutioner, det nære sundhedsvæsen, virksomheder og de mange andre områder, vi er i berøring med. Professionshøjskolerne skaber viden, der bliver til forbedringer i både uddannelserne og i danskernes hverdag.

Fra 2013 til 2018 har professionshøjskolerne fordoblet det samlede antal forsknings- og udviklingsprojekter. Samtidig er 73 pct. af projekterne gennemført i samarbejde med universiteter eller parter fra praksis. Det viser Uddannelses- og Forskningsministeriets evaluering af professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsarbejde. 

Læs mere om evalueringen her og find baggrund og cases om forsknings- og udviklingsarbejdet nedenfor.

Styrket forskning på børneområdet udfylder vigtigt tomrum

Aftalen om styrket forskning på børneområdet i aftalen om forskningsreserven er et afgørende skridt for øget kvalitet på området, mener Danske Professionshøjskoler. Formand Stefan Hermann bemærker især, at partierne bag aftalen lægger vægt på praksisnær forankring og inddragelse af pædagoguddannelsen. Dygtige pædagoger er centrale i et kvalitetsløft af børneområdet.

Videnregnskab 2020

Vi har samlet fakta om forsknings- og udviklingsaktiviteter

I videnregnskabet 2020 opgøres en række nøgletal for professionshøjskolerne inden for finansiering, forskningsaktivitet, FORSK2025-temaer, medarbejderkompetencer, videnomsætning og viden til professionshøjskolerne.

Professionshøjskolerne og LEGO Fonden vil forske i leg i undervisning

LEGO Fonden og de danske professionshøjskoler har startet udviklingsprogrammet Playful Learning. Nu udvider det femårige program med en forskningsdel, der undersøger, hvordan eksperimenterende tilgange til leg og læring kan styrke fremtidens lærere og pædagoger.