Forskning

Professionshøjskolernes forskning og udvikling bidrager til uddannelsernes kvalitet, til samfundets udvikling og således til vækst og velfærd i hele samfundet.

En væsentlig drivkraft i den indsats er vores forsknings- og udviklingsaktiviteter. Indsatserne foregår tæt på det arbejdsmarked og de borgere, vores uddannelser handler om.

Derfor er vejen kort fra vores studerende og vores uddannelser ud til folkeskoler, daginstitutioner, det nære sundhedsvæsen, virksomheder og de mange andre områder, vi er i berøring med. 

Forskning

Professionshøjskolernes forskning og udvikling bidrager til uddannelsernes kvalitet, til samfundets udvikling og således til vækst og velfærd i hele samfundet.

En væsentlig drivkraft i den indsats er vores forsknings- og udviklingsaktiviteter. Indsatserne foregår tæt på det arbejdsmarked og de borgere, vores uddannelser handler om.

Derfor er vejen kort fra vores studerende og vores uddannelser ud til folkeskoler, daginstitutioner, det nære sundhedsvæsen, virksomheder og de mange andre områder, vi er i berøring med. 

Fra 2013 til 2018 har professionshøjskolerne fordoblet det samlede antal forsknings- og udviklingsprojekter. Samtidig er 73 pct. af projekterne gennemført i samarbejde med universiteter eller parter fra praksis. Det viser Uddannelses- og Forskningsministeriets evaluering af professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsarbejde. 

Læs mere om evalueringen her og find baggrund og cases om forsknings- og udviklingsarbejdet nedenfor.

Publikationen ‘Forskning og udvikling på professionshøjskolerne’ sætter fokus på relevante tal og fakta om professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter i 2021, og den udvikling der har været inden for området de seneste fem år.

Publikationen indeholder to konkrete eksempler på forskningsaktiviteter, og hvordan viden herfra omsættes i uddannelse og praksis.

For yderligere viden og data om forskning på professionshøjskolerne se Videnregnskab 2022.

I videnregnskabet 2021 opgøres en række nøgletal for professionshøjskolerne inden for finansiering, forskningsaktivitet, FORSK2025-temaer, medarbejderkompetencer, videnomsætning og viden til professionshøjskolerne.

 

Seneste nyheder

Videnregnskab 2020

VI HAR SAMLET FAKTA OM FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSAKTIVITETER

I videnregnskabet 2020 opgøres en række nøgletal for professionshøjskolerne inden for finansiering, forskningsaktivitet, FORSK2025-temaer, medarbejderkompetencer, videnomsætning og viden til professionshøjskolerne.

Styrket forskning på børneområdet udfylder vigtigt tomrum

Aftalen om styrket forskning på børneområdet i aftalen om forskningsreserven er et afgørende skridt for øget kvalitet på området, mener Danske Professionshøjskoler. Aftalen indebærer, at der afsættes 50 mio. kr. årligt i 2021-2024 til at opbygge og styrke den danske pædagogiske forskning rettet mod de mindste børn i aldersgruppen 0-6 år. Forskningen skal bidrage til, at alle børn får de bedst mulige betingelser for at klare sig videre frem i livet, bl.a. ved at alle børn i dagtilbud trives, lærer og udvikler sig og dannes.

Professionshøjskolerne og LEGO Fonden vil forske i leg i undervisning

LEGO Fonden og de danske professionshøjskoler har startet udviklingsprogrammet Playful Learning. Nu udvider det femårige program med en forskningsdel, der undersøger, hvordan eksperimenterende tilgange til leg og læring kan styrke fremtidens lærere og pædagoger.

Search this website Type then hit enter to search