Det handler om at
blive professionel

AKTUELT

Pædagoguddannelsen skal styrkes

Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør i dag en evaluering af pædagoguddannelsen. Evalueringen viser, at der er...

Danske Professionshøjskolers Medlemmer

Andre websites

UC Viden

UC Viden er professionshøjskolernes videndatabase, der omfatter publikationer, forsknings- og udviklingsprojekter og aktiviteter.

Diplomuddannelser

Diplom.uc-dk.dk er diplomuddannelsernes fælles website.

Læreruddannelsesnet

Læreruddannelsesnet er en webside for undervisere og ledere på læreruddannelsen

Pædagoguddannelsesnet

Pædagoguddannelsesnet er en webside for undervisere og ledere på pædagoguddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsesnet

Sygeplejerskeuddannelsesnet er en webside for undervisere og ledere på sygeplejerskeuddannelsen

Lederliv

Lederliv er et tværinstitutionelt samarbejde mellem professionshøjskolerne, som udgiver artikler om ledelse.