Søg
Close this search box.

Det handler om at
blive professionel


Der er behov for attraktive professionsuddannelser
og –karriereveje

Faldende søgning, ledige pladser og stigende frafald på samfundsbærende professionsuddannelser truer fundamentet under vores fælles velfærdssamfund. Det kalder på ambitiøse reformer, der skal gøre det attraktivt at vælge en professionsuddannelse og -karrierevej til.


Professionsrettede sundhedsuddannelser skal styrkes

Store rekrutteringsudfordringer på tværs af sundhedsvæsenet er sammen med bl.a. faldende søgning til professionsrettede sundhedsuddannelser en giftig cocktail, der understreger, at der er behov for at gøre valget af en professionsrettet sundhedsuddannelse og -karriere mere attraktivt.

Danske Professionshøjskoler har lanceret 18 forslag, der – set fra et uddannelsesperspektiv – skal bidrage til, at Danmark får flere dygtige sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere.

Danske Professionshøjskoler lancerer nu 18 forslag, der – set fra et uddannelsesperspektiv – skal bidrage til, at Danmark får flere dygtige sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere.

Strategiske indsatser

Strategiske indsatser


Strategisk indsats #1

I 2030 vil Danmark mangle 35.000 pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere. Danmark vil derfor ikke bare stå overfor et uddannelsesproblem men et samfundsproblem, der vil påvirke os alle.


Strategisk indsats #2

I september 2022 indgik et politisk flertal en aftale om en ny og bedre læreruddannelse. Den nye uddannelse tager udgangspunkt i anbefalinger fra en udviklingsgruppe, som Danske Professionshøjskoler har deltaget i.


Strategisk indsats #3

Danske Professionshøjskoler ønsker at bidrag til at løfte kvaliteten på 0-6 årsområdet, og har bl.a. præsenteret seks anbefalinger til at styrke pædagoguddannelsen.


Rekruttering

icons_creme_icon_Rekruttering

I 2030 vil Danmark mangle 35.000 pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere. Danmark vil derfor ikke bare stå overfor et uddannelsesproblem men et samfundsproblem, der vil påvirke os alle.


Ny læreruddannelse

icons_creme_icon_laerer

I september 2022 indgik et politisk flertal en aftale om en ny og bedre læreruddannelse. Den nye uddannelse tager udgangspunkt i anbefalinger fra en udviklingsgruppe, som Danske Professionshøjskoler har deltaget i.


Kvalitetsløft på 0-6 årsområdet

icons_creme_icon_Paedagog

Danske Professionshøjskoler ønsker at bidrag til at løfte kvaliteten på 0-6 årsområdet, og har bl.a. præsenteret seks anbefalinger til at styrke pædagoguddannelsen.

Aktuelt

Studieaktivitetsmodel

Professionshøjskolernes studieaktivitetsmodel gør det nemmere for de studerende at få overblik over deres studie.

Danske Professionshøjskolers Medlemmer

Andre websites

UC Viden

UC Viden er professionshøjskolernes videndatabase, der omfatter publikationer, forsknings- og udviklingsprojekter og aktiviteter.

Diplomuddannelser

Diplom.dkprof.dk er diplomuddannelsernes fælles website.

Læreruddannelsesnet

Læreruddannelsesnet er en webside for undervisere og ledere på læreruddannelsen

Pædagoguddannelsesnet

Pædagoguddannelsesnet er en webside for undervisere og ledere på pædagoguddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsesnet

Sygeplejerskeuddannelsesnet er en webside for undervisere og ledere på sygeplejerskeuddannelsen

Lederliv

Lederliv er et tværinstitutionelt samarbejde mellem professionshøjskolerne, som udgiver artikler om ledelse.