50 mio. kr. til mere forskning i børn og unge i udsatte positioner

I går satte forskningsordførerne på Christiansborg sidste punktum i en ny aftale om fordelingen af forskningsreserven for i år. Med aftalen gives et markant løft til forskning målrettet børn og unge i udsatte positioner. Noget som Danske Professionshøjskoler sammen med Dansk Socialrådgiverforening og De Anbragtes Vilkår i fællesskab har foreslået politikerne at prioritere. Harald Mikkelsen, næstformand for Danske Professionshøjskoler, glæder sig over, at forskning i børn og unges udsathed nu får et mærkbart løft.

Det er et bredt flertal af partier, som står bag aftalen, der fordeler i alt 3,6 mia. kr. til forskning. Aftalen afsætter 50 mio. kr. til forskning i børn og unge i udsatte positioner, hvoraf 15 mio. kr. udmøntes til mere praksisnær og anvendelsesorienteret forskning på professionshøjskolerne i regi af Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge (NUBU). En prioritering der glæder Harald Mikkelsen, næstformand for Danske Professionshøjskoler.

I dag er der for mange børn og unge, der ikke får en god og tryg start på livet. Det kan vi ikke være bekendt. Alle børn fortjener en god start på livet. Derfor er det fantastisk, at vi som samfund nu investerer mere i den praksisnære og anvendelsesorienterede forskning, som kan komme børn og unge i udsatte positioner til gavn, siger Harald Mikkelsen.

Han siger videre, at de nye forskningsmidler fx kan bidrage til at udvikle ny forsknings- og evidensbaseret viden, som kan understøtte øget kvalitet i anbringelser, bedre beslutninger om både forebyggende indsatser og anbringelser samt bedre hjælp til overgrebsramte børn.

Læs mere om fordelingen af forskningsreserven for 2023 på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Tilmeld nyhedsbrev