Fakta om socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen er den fjerdestørste uddannelse, som professionshøjskolerne udbyder. Find tal og fakta om uddannelsen her.

Fakta om socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen er den fjerdestørste uddannelse, som professionshøjskolerne udbyder. Socialrådgiveruddannelsen findes i 13 byer i hele Danmark, ligesom uddannelsen er tilgængelig som e-læring. Den uddanner socialrådgivere til især det offentlige, hvor faggruppen blandt andet spiller en vigtig rolle for udsatte børn, unge og voksne. 

Find tal og fakta om uddannelsen her på siden.

Socialrådgiveruddannelsen er den fjerdestørste uddannelse, som professionshøjskolerne udbyder. Uddannelsen varer 3½ år (210 ECTS-point) og er sammensat af obligatoriske moduler, valgfag og en enkelt praktikperiode (30 ECTS-point). De obligatoriske moduler omfatter undervisning inden for seks kerneområder, herunder bl.a. teori, metode og etik inden for socialt arbejde og sociale problemer, ledighed og livsbetingelser.

Socialrådgivere uddannes i hele Danmark: På VIA University College i Region Midtjylland, UC SYD og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Region Syddanmark, Professionshøjskolen Absalon i Region Sjælland og Københavns Professionshøjskole i Region Hovedstaden. I Region Nordjylland udbydes uddannelsen af Aalborg Universitet. I alt kan socialrådgiveruddannelsen læses 13 steder i landet, og på tre e-læringsudbud i Odense, Aarhus og Nykøbing Falster.

 

Socialrådgiveruddannelsen er blandt de ti mest søgte videregående uddannelser i Danmark. I 2021 havde 2.950 ansøgere socialrådgiveruddannelsen som førsteprioritet, jf. figur 1.

 

I 2021 havde 2.685 kvalificerede ansøgere socialrådgiveruddannelsen som 1. prioritet, jf. figur 2. Det er et fald på 7 pct. sammenlignet med 2020. Uddannelsen er ikke dimensioneret.

 

 
 

Andelen af socialrådgiverstuderende, der optages uden for de fire store byer, er steget fra 32 pct. i 2011/12 til 42 pct. i 2020/21, jf. figur 3. I 2020/21 blev der optaget 405 flere socialrådgiverstuderende uden for de fire store byer end i 2011/12.

 

Socialrådgiveruddannelsen indeholder kun én praktikperiode på 30 ECTS-point (14 pct. af uddannelsen). Praktikken har en varighed på fem måneder og ligger på fjerde semester på alle udbud.

Undtagelsen er Aalborg Universitet, der har delt deres hold op i to, så praktikken foregår hhv. på fjerde og femte semester.

Frafaldet på socialrådgiveruddannelsen er på niveau med det gennemsnitlige frafald på professionsbacheloruddannelser og lidt lavere end på akademiske bacheloruddannelser. I 2021 var frafaldet på socialrådgiveruddannelsen for studerende, der påbegyndte uddannelsen i 2020 (dvs. et år efter uddannelsesstart) på 15 pct. For studerende på professionsbachelor- og akademiske bacheloruddannelser var hhv. 15 pct. og 16 pct., jf. figur 4.

 

Frafaldet seks år efter påbegyndt uddannelse er for socialrådgiveruddannelsen lavere end både professionsbacheloruddannelser og akademiske bacheloruddannelser. I 2021 var frafaldet på socialrådgiveruddannelsen for studerende, der påbegyndte uddannelsen i 2015 (dvs. seks år efter uddannelsesstart) på 24 pct. For studerende på professionsbachelor- og akademiske bacheloruddannelser var hhv. 28 pct. og 35 pct., jf. figur 5.

 

Socialrådgiveruddannelsen er karakteriseret ved at optage studerende med forskellige uddannelsesbaggrunde, jf. figur 6. Sammenlignet med optagne på de øvrige videregående uddannelser, har socialrådgiveruddannelsen en stor del af studerende med HF eller en erhvervsfaglig uddannelse som adgangsgrundlag. 17 pct. af de socialrådgiverstuderende har en erhvervsfaglig uddannelse bag sig, før de starter på uddannelsen.

 

Socialrådgiveruddannelsen uddanner en stor andel af studerende med forældre uden en videregående uddannelse. I 2020/21 havde 15 pct. af de optagne socialrådgiverstuderendes forældre, folkeskolen som højeste fuldførte uddannelse. Det er over dobbelt så mange som gennemsnittet for alle de korte og mellemlange videregående uddannelser (6 pct.).

42 pct. af de socialrådgiverstuderende har forældre med en erhvervsfaglig uddannelse, mens det tilsvarende er 31 pct. af alle studerende på en kort eller mellemlang videregående uddannelse, jf. figur 7.

 

De færdiguddannede socialrådgivere arbejder primært i offentlig administration (34 pct.) og i jobcentre (24 pct.) jf. figur 8.

 

Senest opdateret maj 2022

Se også vores faktasider for yderligere viden og baggrund om professionshøjskolerne og vores øvrige uddannelser. 

Kontakt

Sophie Moestrup Kristensen

Konsulent

smk@dkprof.dk

25 33 44 50

Kontakt

Hvis du vil vide mere

M: 25 33 44 50

E: smk@dkprof.dk

Sophie Moestrup Kristensen

Konsulent