Fakta om meritlærer-uddannelsen

Meritlæreruddannelsen er et alternativ til den almindelige læreruddannelse. Find viden og fakta her.

Meritlæreruddannelsen er et alternativ til den almindelige læreruddannelse. Undervisningen er tilrettelagt fleksibelt, og de studerende er typisk ældre end på den ordinære læreruddannelse. Her på siden er fakta om uddannelsen samlet emnevis. 

Se også vores faktaside om læreruddannelsen og vores øvrige faktasider for yderligere viden og baggrund om professionshøjskolerne og vores øvrige uddannelser samt emner som økonomi, demografi og studerende. 

Meritlæreruddannelsen er et alternativ til den almindelige læreruddannelse for ansøgere med kompetencegivende erfaring.

Optagelseskravene til meritlæreruddannelsen er, at den studerende enten har afsluttet en bachelor-, kandidat- eller professionsbacheloruddannelse eller er fyldt 25 år, har minimum en erhvervsuddannelse og to års erhvervserfaring1. Meritlæreruddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter studiestart. Uddannelsen er som udgangspunkt normeret til 150 ECTS-point, svarende til to og et halvt års fuldtidsstudie. Til sammenligning er den ordinære læreruddannelse normeret til 240 ECTS, svarende til fire års fuldtidsstudie.

Meritlæreruddannelsen udbydes af alle seks professionshøjskoler og kan læses i Esbjerg, Haderslev, Helsingør, Hjørring, Jelling, København, Nørre Nissum, Odense, Roskilde, Silkeborg, Skive, Vordingborg og Aalborg. Uddannelsen er forskellig fra udbudssted til udbudssted, hvilket blandt andet giver mulighed for aften-, weekend- og netbaseret uddannelse.

Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon udbyder i samarbejde med Teach First Danmark et toårigt graduate-program baseret på meritlæreruddannelsen. Programmet er for bachelorer, kandidater eller ph.d.’er og inkluderer en fuldt lønnet ansættelse på en folkeskole i et socialt udsat område2. På VIA University College kan merituddannelsen læses som traineeuddannelse, hvor den studerende er tilknyttet som vikar på en skole i ca. 40 pct. af den ugentlige arbejdstid3.

 

I 2018/19 blev 535 optaget på meritlæreruddannelsen. Det er en stigning på 66 pct. siden 2014/15, hvor 322 blev optaget på meritlæreruddannelsen. I 2016 blev det muligt at læse Teach First-forløb på Københavns Professionshøjskole. Siden 2017 har også Absalon optaget studerende på Teach First. VIA har siden 2017 optaget studerende på merittraineeforløb, jf. figur 1.

 

I 2018/19 blev 42 pct. af de optagne på meritlæreruddannelsen optaget på Københavns Professionshøjskole (KP). Professionshøjskolen Absalon stod for 20 pct. af optaget, jf. figur 2.

 

Dimittenderne fra meritlæreruddannelsen er væsentligt ældre end dimittenderne fra den ordinære læreruddannelse. En fjerdedel (24 pct.) af dimittenderne fra meritlæreruddannelsen i 2017 var over 50 år. Over to tredjedele (71 pct.) var over 40 år. Til sammenligning var 78 pct. af dimittenderne på den ordinære læreruddannelse mellem 20 og 29 år, jf. figur 3.

 

Siden 2010 har mellem 9 og 18 pct., der tager meritlæreruddannelsen, allerede en lang videregående uddannelse, jf. figur 4.

 

Andelen af mænd blandt dimittender fra meritlæreruddannelsen er siden 2010 steget fra 26 pct. til 36 pct. i 2017. Til sammenligning var 38 pct. af dimittenderne i 2017 fra den ordinære læreruddannelse mænd. Andelen af mænd er på begge uddannelser steget siden 2010, jf. figur 5.

 

Mere end halvdelen (53 pct.) af dimittenderne fra meritlæreruddannelsen i 2017 havde forældre, hvis højeste uddannelsesniveau var grundskolen, gymnasial eller en erhvervsuddannelse. Til sammenligning gjaldt det samme for 45 pct. af dimittenderne fra den ordinære læreruddannelse, jf. figur 6.

 

På meritlæreruddannelsen vælger de studerende mindst to undervisningsfag. Flest studerende vælger fag inden for dansk, matematik, engelsk, historie og samfundsfag. 11 studerende har valgt hhv. madkundskab og håndværk & design.

 

Frafaldet på meritlæreruddannelsen er højere end frafaldet på den ordinære læreruddannelse. På meritlæreruddannelsen har 51 pct. af de meritlærerstuderende, der startede i 2010-2013 afbrudt uddannelsen. På den ordinære læreruddannelse har 35 pct. af de lærerstuderende, der startede i 2010-2013 afbrudt uddannelsen, jf. figur 8.

 

1På meritlæreruddannelsen er der ikke krav til, at erhvervserfaringen skal være inden for uddannelsesrelevante områder.

2Meritlæreruddannelsen på UddannelsesGuiden

3Trainee-meritlæreruddannelsen på VIA University College

4For at søge SVU skal man være fyldt 25 år og have 26 ugers erhvervserfaring. Samtidig må ens nuværende uddannelse ikke være på højere niveau end en erhvervsuddannelse, og ens uddannelse skal foregå på fuld tid.

Senest opdateret december 2019

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Christian Lund Nielsen

Konsulent

M: 53 60 67 54

E: cln@dkprof.dk