Fakta om meritpædagog-uddannelsen

Meritpædagoguddannelsen er et alternativ til den almindelige pædagoguddannelse. Find viden og fakta her.

Meritpædagoduddannelsen er et alternativ til den almindelige pædagoguddannelse. Undervisningen er tilrettelagt fleksibelt, og de studerende er typisk ældre end på den ordinære pædagoguddannelse. Her på siden er fakta om uddannelsen samlet emnevis. 

Professionshøjskolerne uddanner pædagoger til alle de områder, faget dækker. Det er bl.a. børn og unge i børnehaver, vuggestuer og integrerede institutioner, fritidshjem og SFO samt unge og voksne, som for eksempel er omsorgssvigtede, lever med handicap eller har funktionsnedsættelse.

Se også vores faktaside om pædagoguddannelsen og vores øvrige faktasider for yderligere viden og baggrund om professionshøjskolerne og vores øvrige uddannelser samt emner som økonomi, demografi og studerende. 

Meritpædagoguddannelsen er et alternativ til den almindelige pædagoguddannelse. På meritpædagoguddannelsen gives der merit for praktisk erfaring fra pædagogisk arbejde eller tilsvarende i et omfang, der svarer til mindst fem års fuldtids erhvervserfaring. Minimum et års erhvervserfaring skal være inden for den studerendes valgte specialisering. Studerende kan yderligere få merit for teoretiske dele af uddannelsen. Optagelseskravene til meritpædagoguddannelsen er ud over erhvervserfaringen de samme som til den almindelige pædagoguddannelse.

Til sammenligning er optagelseskravene på meritlæreruddannelsen, at den studerende har afsluttet en bacheloruddannelse eller er fyldt 25 år, har en erhvervsuddannelse og har to års erhvervserfaring1.

Meritpædagoguddannelsen er treårig og læses som fuldtidsstudie det første år og som deltidsstudie andet og tredje år. Den ordinære pædagoguddannelse er tre og et halvt års fuldtidsstudie.

Uddannelsen udbydes af fem professionshøjskoler2 og kan læses i Hillerød, Horsens, København, Nykøbing Falster, Roskilde, Slagelse, Viborg, Vordingborg, Aabenraa, Aalborg og Aarhus. Uddannelsen er lokalt tilrettet og forskellig fra institution til institution, hvilket blandt andet giver mulighed for aften-, weekend- og fjernuddannelse.

På meritpædagoguddannelsen til dagtilbudspædagog i Aalborg er undervisningen eksempelvis tilrettelagt som blended learning3. Undervisningen veksler således mellem tilstedeværelse på uddannelsen og online aktiviteter på Professionshøjskolen UCN’s digitale læringsplatforme samt 5-6 weekendseminarer pr. studieår og ca. 12 aftenundervisninger pr. studieår4.

 

I 2018/19 blev 270 optaget på meritpædagoguddannelsen. Det er et fald på 34 pct. siden 2013/14, hvor 412 blev optaget på meritpædagoguddannelsen, jf. figur 1.

 

I 2018/19 blev 58 pct. af de optagne på meritpædagoguddannelsen optaget på Københavns Professionshøjskole (KP), jf. figur 2. På UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, der har udbud på Fyn og i trekantområdet, har der ikke været udbudt meritpædagoguddannelse siden 2017.

 

Dimittenderne fra meritpædagoguddannelsen er væsentligt ældre end dimittenderne fra den ordinære pædagoguddannelse. Over en tredjedel (35 pct.) af dimittenderne fra meritpædagoguddannelsen i 2017 var over 45 år. To tredjedele (67 pct.) var mellem 35 og 49 år. Til sammenligning var 74 pct. af dimittenderne på den ordinære pædagoguddannelse mellem 20 og 29 år, jf. figur 3.

 

Andelen af mænd blandt dimittender fra meritpædagoguddannelsen er siden 2010 steget fra 26 pct. til 42 pct. i 2017. Til sammenligning var 28 pct. af dimittenderne fra den ordinære pædagoguddannelse mænd. Andelen af mænd er på begge uddannelser steget sammenlignet med 2010, jf. figur 4.

 

Flere end en femtedel (22 pct.) af dimittenderne fra meritpædagoguddannelsen i 2017 havde forældre, hvis højeste uddannelsesniveau var grundskolen. Til sammenligning gjaldt det samme for 12 pct. af dimittenderne fra den ordinære pædagoguddannelse, jf. figur 5.

 

På den ordinære pædagoguddannelse er fordelingen mellem de tre specialiseringer ca. 50 pct. inden for dagtilbud, 30 pct. inden for social- og specialpædagogik og 20 pct. inden for skole- og fritidspædagogik. I 2018 var billedet på meritpædagoguddannelsen det samme.  49 pct. valgte specialisering inden for dagtilbud, 35 pct. inden for social- og specialpædagogik og 17 pct. inden for skole- og fritidspædagogik. Tidligere har social- og specialpædagogik været den største specialisering på meritpædagoguddannelsen, jf. figur 6.

 

Frafaldet på meritpædagoguddannelsen er næsten det samme som på den ordinære pædagoguddannelse. På meritpædagoguddannelsen har 19 pct. af de meritpædagogstuderende, der startede i 2010-2014 afbrudt uddannelsen i 2019. På den ordinære pædagoguddannelse er frafaldet for samme periode på 22 pct., jf. figur 7.

 

1 På meritlæreruddannelsen er der ikke krav til, at erhvervserfaringen skal være inden for uddannelsesrelevante områder.

2
På Professionshøjskolen UCN i Region Nordjylland, VIA University College i Region Midtjylland, UC SYD i Region Syddanmark, Professionshøjskolen Absalon i Region Sjælland og Københavns Professionshøjskole i Region Hovedstaden. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Region Syddanmark udbyder ikke meritpædagoguddannelsen i 2019.

3
Kombination af e-læring og tilstedeværelseskurser.

4
https://www.ucn.dk/uddannelser/meritp%C3%A6dagog/uddannelsens-indhold.

5
Dansk A, engelsk B, samfundsfag C og et valgfrit fag på C-niveau. Hvert fag skal være afsluttet og bestået.

Senest opdateret september 2019

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Christian Lund Nielsen

Konsulent

M: 53 60 67 54

E: cln@dkprof.dk