Fakta om jordemoder-uddannelsen

Jordemoderuddannelsen

Jordemoderuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der tager 3,5 år. 50 pct. af uddannelsen foregår i praktik. Jordemoderuddannelsen udbydes i fire byer i Danmark og uddanner jordemødre til beskæftigelse på til blandt andet svangre-, føde- og barselsafdelinger på hospitalerne.

Find tal og fakta om uddannelsen her på siden.

Jordemoderuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der tager 3,5 år. 50 pct. af uddannelsen foregår i praktik på blandt andet hospitalernes svangre-, føde- og barselsafdelinger, i jordemodercentre samt på gynækologiske afdelinger. Der er godt 850 studerende på jordemoderuddannelsen.

Jordemødre bliver uddannet på landets professionshøjskoler: Professionshøjskolen UCN i Region Nordjylland, UC Syd i Region Syddanmark, Professionshøjskolen Absalon i Region Sjælland og Københavns Professionshøjskole i Region Hovedstaden. Det er muligt at læse til jordemoder fire steder i Danmark. 

 

Man kan læse ernæring og sundhedsuddannelsen i:
Esbjerg, København, Slagelse og Aarhus.

I 2023 havde 684 kvalificerede ansøgere jordemoderuddannelsen som 1. prioritet, jf. figur 1. Det er en stigning på 18 pct. sammenlignet med 2014.

I 2023 var der ingen ledige pladser på jordemoderuddannelsen efter ansøgningsfristen for studiepladser i juli måned.

Jordemoderuddannelsen har en uddannelsesspecifik dimensionering, som fastsættes ud fra hensyn til blandt andet praktikpladser og arbejdsmarkedsbehov for nyuddannede jordemødre. Det betyder, at der er et loft over antallet af studiepladser, som professionshøjskolerne må udbyde. Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, der fastsætter dimensioneringen på baggrund af ansøgninger fra de enkelte uddannelsesinstitutioner. I studieåret 2023/2024 er der 279 studiepladser til nye studerende på uddannelsen.

 

 

Sammenlignet med de korte og mellemlange videregående uddannelser har jordemoderuddannelsen en større andel studerende med stx-baggrund, jf. figur 2. 59 pct. af de studerende, der startede på jordemoderuddannelsen i 2022, havde en almen studentereksamen (stx) fra et gymnasium.

 

I 2022 havde 19 pct. af de optagne på jordemoderuddannelsen et gymnasialt karaktergennemsnit under 7. Det er en stigning siden 2013, hvor andelen var 15 pct. I samme periode ses et fald for andelen af optagne på en akademisk bachelor med et gymnasialt karaktergennemsnit under 7 fra 32 pct. i 2013 til 18 pct. i 2022, jf. figur 3.

 

30 pct. af alle jordemoderstuderende blev optaget uden for de fire store byer i 2022. I 2013 var den andel 28 pct., jf. figur 4

 

På jordemoderuddannelsen foregår 50 pct. (105 ECTS ud af 210 ECTS) af uddannelsen i praktik (klinisk undervisning). Praktikken foregår på hospitalernes svangre-, føde- og barselsafdelinger, i jordemodercentre samt på gynækologiske afdelinger. Professionshøjskolerne har mulighed for at tilrettelægge praktikken forskelligt, men for jordemoderuddannelsen er praktikken tilrettelagt ens for alle institutionerne, jf. tabel 1.

 

Frafaldet et år efter studiestart er nogenlunde på niveau med frafaldet på professionsbacheloruddannelser og akademiske bacheloruddannelser. I 2022 var 15 pct. af dem, der påbegyndte jordemoderuddannelsen i 2021, faldet fra. Det er en stigning fra 11 pct. i 2012. For studerende på professionsbacheloruddannelser var frafaldet efter et år 17 pct., mens det for akademiske bacheloruddannelser var 16 pct., jf. figur 5.

 

Frafaldet efter seks år er lavere på jordemoderuddannelsen end frafaldet på professionsbacheloruddannelser og akademiske bacheloruddannelser. I 2022 var 13 pct. af de studerende, der startede på jordemoderuddannelsen i 2016, faldet fra. For studerende på professionsbacheloruddannelser og akademiske bacheloruddannelser gjaldt det henholdsvis 29 og 34 pct., jf. figur 6.

 

Ser man på tværs af alle korte og mellemlange videregående uddannelser, falder studerende med lave gymnasiale karakterer oftere fra end andre i løbet af det første år på studiet. Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus viser, at 20 pct. af dem med gymnasiale karaktergennemsnit mellem 2 og 3,9 faldt fra i det første år. For studerende med et karaktergennemsnit fra gymnasiet, som er højere end 7, gjaldt det for 15 pct.

På jordemoderuddannelsen er der tendens til, at studerende, med høje gymnasiale karaktergennemsnit, falder fra, jf. figur 7. Blandt de jordemoderstuderende, som kommer med de højeste karaktergennemsnit fra gymnasiet, falder 16 pct. fra i løbet af det første studieår.

 

Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus viser, at 75 pct. af de studerende på korte og mellemlange uddannelser, som afbrød deres uddannelse mellem 2012 og 2016, er startet på en ny uddannelse.

Blandt studerende fra jordemoderuddannelsen, som afbrød deres uddannelse mellem 2012 og 2016, startede 72 pct. (120 personer) på en ny videregående uddannelse. Af dem startede flest på en professionsbacheloruddannelse, men en stor del startede ligeledes på en akademisk uddannelse. Uddannelserne til pædagog, lærer og sygeplejerske var det hyppigste valg. Derudover startede 13 pct. (21 personer) på en erhvervsuddannelse, mens 13 pct. (21 personer) ikke er optaget på en ny uddannelse, jf. figur 8.

 

81 pct. af de nyuddannede jordemødre arbejder i sundhedsvæsnet, hvoraf de fleste arbejder på hospitaler. Kun 5 pct. arbejder inden for andre brancher. Blandt dimittenderne fra jordemoderuddannelsen fra 2019, er meget få ledige. Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at 38 pct. af forsøgene på at rekruttere en jordemoder i perioden marts til august 2023 var forgæves, idet stillingen enten ikke blev besat, eller at den blev besat med en anden profil end den ønskede.

 

Nyuddannede jordemødre er hovedsageligt beskæftigede i den offentlige sektor. Over tid er der flere jordemødre, der finder beskæftigelse i den private sektor, men der er fortsat flest, der arbejder i det offentlige ti år efter endt uddannelse. I det første år efter færdiggjort uddannelse er det således 94 pct. af de beskæftigede jordemødre, der er i den offentlige sektor, mens det efter ti år gælder for 80 pct.

 

19 pct. af de jordemødre, som dimitterede mellem 2003 og 2012, startede på en ny uddannelse inden for de efterfølgende ti år. Størstedelen af dem, der læste videre, startede på en kandidatuddannelse, heraf flest på kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab og den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus.

72 pct. af de jordemødre, der læser videre, gør det inden for de første ti år efter, at de har fuldført deres jordemoderuddannelse. 

 

En stigende andel af jordemødrene starter på en kandidatuddannelse. Af de jordemødre, der dimitterede i 2003, startede 6 pct. på en kandidatuddannelse inden for de efterfølgende ti år. Blandt årgangen, der dimitterede fra jordemoruddannelsen i 2012, gjaldt det 18 pct., jf. figur 12.

 

Senest opdateret marts 2024

Kontakt

Mette Birkedal Dehlbæk

Konsulent

mbd@dkprof.dk

28 97 57 52