Fakta om socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen er den fjerdestørste uddannelse, som professionshøjskolerne udbyder. Socialrådgiveruddannelsen findes i 13 byer i hele Danmark, ligesom uddannelsen er tilgængelig som e-læring. Den uddanner socialrådgivere til især det offentlige, hvor faggruppen blandt andet spiller en vigtig rolle for udsatte børn, unge og voksne. 

Find tal og fakta om uddannelsen her på siden.

Socialrådgiveruddannelsen er en af de største uddannelser, som professionshøjskolerne udbyder. Uddannelsen varer 3½ år (210 ECTS-point) og er sammensat af obligatoriske moduler, valgfag og en enkelt praktikperiode (30 ECTS-point). De obligatoriske moduler omfatter undervisning inden for seks kerneområder, herunder bl.a. teori, metode og etik inden for socialt arbejde og sociale problemer, ledighed og livsbetingelser.

Socialrådgivere uddannes i hele Danmark: På VIA University College i Region Midtjylland, UC SYD og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Region Syddanmark, Professionshøjskolen Absalon i Region Sjælland og Københavns Professionshøjskole i Region Hovedstaden. I Region Nordjylland udbydes uddannelsen af Aalborg Universitet. I alt kan socialrådgiveruddannelsen læses 13 steder i landet, og på tre e-læringsudbud i Odense, Aarhus og Nykøbing Falster.

 

Man kan læse til socialrådgiver i:
Esbjerg, Frederiksberg, Hillerød, Holstebro, Nykøbing Falster, Odense, Roskilde, Rønne (hvert tredje år), Slagelse, Vejle, Aabenraa, Aalborg (AAU) og Aarhus.

Socialrådgiveruddannelsen er blandt de ti mest søgte videregående uddannelser i Danmark. I 2023 havde 2.337 ansøgere socialrådgiveruddannelsen som førsteprioritet, jf. figur 1.

 

I 2023 havde 2.085 kvalificerede ansøgere socialrådgiveruddannelsen som 1. prioritet, jf. figur 2. Det er et fald på 23 pct. sammenlignet med 2019.

 

 

Andelen af socialrådgiverstuderende, der optages uden for de fire store byer, er steget fra 32 pct. i 2012 til 40 pct. i 2022, jf. figur 3. I 2022 blev der optaget 231 flere socialrådgiverstuderende uden for de fire store byer end i 2012.

 

Socialrådgiveruddannelsen indeholder kun én praktikperiode på 30 ECTS-point (14 pct. af uddannelsen).

Praktikken har en varighed på fem måneder og ligger på fjerde semester på alle udbud – bortset fra på Aalborg Universitet, der har delt deres hold op i to, så praktikken foregår hhv. på fjerde og femte semester.

Frafaldet et år efter studiestart på socialrådgiveruddannelsen er lavere end på professionsbacheloruddannelser generelt. Frafaldet et år efter studiestart på socialrådgiveruddannelsen er steget de seneste år. For studiestartende i 2014 var frafaldet efter et år 11 pct., mens frafaldet for studiestartende i 2021 var steget til 16 pct. efter et år.

 

Frafaldet seks år efter påbegyndt uddannelse er for socialrådgiveruddannelsen lavere end både professionsbacheloruddannelser og akademiske bacheloruddannelser. I 2022 var frafaldet på socialrådgiveruddannelsen for studerende, der påbegyndte uddannelsen i 2016 (dvs. seks år efter uddannelsesstart) på 27 pct. For studerende på professionsbachelor- og akademiske bacheloruddannelser var frafaldet hhv. 29 pct. og 34 pct., jf. figur 5.

 

De fleste studerende, som falder fra, starter på en ny uddannelse
Størstedelen af de studerende, som afbryder en uddannelse, starter på en ny. Det gælder også på socialrådgiveruddannelsen.
Blandt frafaldne studerende på socialrådgiveruddannelsen starter knap én ud af tre efterfølgende på en anden mellemlang videregående uddannelse (31 pct.), knap én ud af fem starter på en erhvervsuddannelse (19 pct.), mens 32 pct. ikke er optaget på en ny uddannelse, jf. figur 6.

 

Socialrådgiveruddannelsen er karakteriseret ved at optage studerende med forskellige uddannelsesbaggrunde, jf. figur 7. Sammenlignet med optagne på de øvrige videregående uddannelser, har socialrådgiveruddannelsen en stor del af studerende med hf eller en erhvervsfaglig uddannelse som adgangsgrundlag. 16 pct. af de socialrådgiverstuderende har en erhvervsfaglig uddannelse bag sig, før de starter på uddannelsen.

 

Socialrådgiveruddannelsen uddanner en stor andel af studerende med forældre uden en videregående uddannelse. I 2022 havde 16 pct. af de optagne socialrådgiverstuderendes forældre folkeskolen som højest fuldførte uddannelse. Det er over dobbelt så mange som gennemsnittet for alle videregående uddannelser (6 pct.).

40 pct. af de socialrådgiverstuderende har forældre med en erhvervsfaglig uddannelse, mens det tilsvarende er 30 pct. af studerende på alle videregående uddannelse, jf. figur 8.

 

færdiguddannede socialrådgivere arbejder primært i offentlig administration (27 pct.) og i arbejdsformidlingskontorer (21 pct.) jf. figur 9.

 

Senest opdateret august 2023

Kontakt

Trine Fuglsang

Analysechef

tfs@dkprof.dk

28 57 39 92

Kontakt

Hvis du vil vide mere

M: 25 33 44 50

E: smk@dkprof.dk

Sophie Moestrup Kristensen

Konsulent