Fakta om socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen er den fjerdestørste uddannelse, som professionshøjskolerne udbyder. Socialrådgiveruddannelsen findes i 13 byer i hele Danmark. Den uddanner socialrådgivere til især det offentlige, hvor faggruppen blandt andet spiller en vigtig rolle for udsatte børn, unge og voksne. 

Find tal og fakta om uddannelsen her på siden.

Socialrådgiveruddannelsen er med omkring 6.500 studerende en af Danmarks største videregående uddannelser.

Socialrådgiveruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der tager 3,5 år. 14 pct. af uddannelsen foregår i praktik i blandt andet kommuner, regioner eller statslige institutioner.

Socialrådgivere uddannes i hele Danmark: På VIA University College i Region Midtjylland, UC SYD og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Region Syddanmark, Professionshøjskolen Absalon i Region Sjælland og Københavns Professionshøjskole i Region Hovedstaden. I Region Nordjylland udbydes uddannelsen af Aalborg Universitet. På UC SYD i Esbjerg kan uddannelsen læses som en ordinær professionsbacheloruddannelse og som en deltidsuddannelse. Det er muligt at læse til socialrådgiver 13 steder i Danmark.

 

Man kan læse til socialrådgiver i:
Esbjerg, Frederiksberg, Hillerød, Holstebro, Nykøbing Falster, Odense, Roskilde, Rønne (hvert tredje år), Slagelse, Vejle, Aabenraa, Aalborg (Aalborg Universitet) og Aarhus.

I 2023 havde 2.085 kvalificerede ansøgere socialrådgiveruddannelsen som 1. prioritet. Det gør socialrådgiveruddannelsen til en af de mest søgte videregående uddannelser, jf. figur 1.

 

Antallet af kvalificerede 1. prioritetsansøgere til socialrådgiveruddannelsen er i 2023 faldet med 22 pct. sammenlignet med 2014, jf. figur 2.

I 2023 var der ledige pladser på alle udbud af socialrådgiveruddannelsen efter ansøgningsfristen for studiepladser i juli måned, på nær Københavns Professionshøjskoles ud på Frederiksberg og i Hillerød og VIA University College’s udbud i Aarhus. Modsat var der i 2014 ingen ledige pladser på socialrådgiveruddannelsen.

 

 

Sammenlignet med de korte og mellemlange videregående uddannelser har socialrådgiveruddannelsen en større andel af studerende med grundskolen, en erhvervsfaglig uddannelse eller en hf-uddannelse som højest fuldførte uddannelse, jf. figur 3. 19 pct. af de studerende, der startede på socialrådgiveruddannelsen i 2022, havde en hf-uddannelse, mens 17 pct. kom fra en erhvervsfaglig uddannelse.

 

I 2023 havde 56 pct. af de optagne studerende på socialrådgiveruddannelsen et gymnasialt karaktergennemsnit under 7. Det er lidt højere end i 2014, hvor det gjaldt 51 pct. af de optagne studerende på uddannelsen. I samme periode er der sket et fald i andelen af optagne på en akademisk bachelor med et gymnasialt karaktergennemsnit under 7 fra 31 pct. i 2013 til 16 pct. i 2023, jf. figur 4.

 

Derudover kom 20 pct. af de optagne studerende på socialrådgiveruddannelsen i 2023 uden et gymnasialt karaktergennemsnit. Det gælder blandt andet personer fra erhvervsfaglige uddannelser eller med grundskolen som deres højest fuldførte uddannelse.

Andelen af socialrådgiverstuderende, der optages uden for de fire store byer, er steget fra 37 pct. i 2014 til 41 pct. i 2023, jf. figur 5.

 

Socialrådgiveruddannelsen indeholder kun én praktikperiode på 30 ECTS-point (14 pct. af uddannelsen). På professionshøjskolerne har praktikken en varighed på fem måneder og ligger på fjerde semester. På Aalborg Universitets udbud af socialrådgiveruddannelsen er praktikken placeret på fjerde eller femte semester.

Praktikken foregår blandt andet i kommuner, regioner og statslige institutioner.

Frafaldet på socialrådgiveruddannelsen et år efter studiestart er på niveau med det gennemsnitlige frafald på professionsbacheloruddannelser og akademiske bacheloruddannelser. I 2023 var 15 pct. af dem, der startede på socialrådgiveruddannelsen i 2022, faldet fra. For studerende på professionsbacheloruddannelser var frafaldet efter et år 16 pct., mens det for akademiske bacheloruddannelser var 15 pct., jf. figur 6.

 

I 2023 var 27 pct. af de studerende, der startede på socialrådgiveruddannelsen i 2017, faldet fra. For studerende på professionsbacheloruddannelser og akademiske bacheloruddannelser gjaldt det henholdsvis 29 og 32 pct., jf. figur 7.

 

Ser man på tværs af alle korte og mellemlange videregående uddannelser , falder studerende med lave gymnasiale karakterer oftere fra end andre i løbet af det første år på studiet. Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus viser, at 21 pct. af dem med gymnasiale karaktergennemsnit mellem 2 og 3,9 faldt fra i det første år. For studerende med et karaktergennemsnit fra gymnasiet, som er højere end 7, gjaldt det for 15 pct.

På socialrådgiveruddannelsen er det oftest studerende med de højeste og laveste gymnasiale karaktergennemsnit, der falder fra uddannelsen i løbet af det første studieår, jf. figur 8. Blandt de studerende, der kom med gymnasiale karaktergennemsnit mellem 2 og 3,9, faldt 18 pct. fra i det første studieår. For studerende med gymnasiale karaktergennemsnit på 10 eller højere, faldt 17 pct. fra i løbet af det første studieår.

Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus viser, at 75 pct. af de studerende på korte og mellemlange videregående uddannelser, som afbrød deres uddannelse mellem 2013 og 2017, er startet på en ny uddannelse. 59 pct. af de frafaldne i perioden startede efterfølgende på en videregående uddannelse.

Blandt studerende, som afbrød socialrådgiveruddannelsen mellem 2013 og 2017, startede 49 pct. (1.120 personer) på en ny videregående uddannelse. Af dem startede flest på en professionsbacheloruddannelse, hvor pædagog-, lærer- og sygeplejerskeuddannelserne var de hyppigste valg. Derudover startede 22 pct. (494 personer) på en erhvervsuddannelse, mens 28 pct. ikke er optaget på en ny uddannelse jf. figur 9.

 

Nyuddannede socialrådgivere arbejder i flere forskellige brancher. Hver tredje (32 pct.) arbejder inden for offentlig administration, forsvar eller politi, mens en femtedel (20 pct.) arbejder henholdsvis på arbejdsformidlingskontorer eller i sociale institutioner, jf. figur 10. Ledigheden blandt nyuddannede socialrådgivere er på 6 pct.

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at hver femte forsøg på at rekruttere en socialrådgiver i perioden marts til august 2023 var forgæves, idet stillingen enten ikke blev besat, eller at den blev besat med en anden profil end den ønskede.

 

Socialrådgivere opnår i høj grad beskæftigelse i den offentlige sektor. I det første år efter færdiggjort uddannelse er 86 pct. af de beskæftigede socialrådgivere ansat i den offentlige sektor. Ti år efter færdiggjort uddannelse er andelen stadig 86 pct., jf. figur 11.

 

17 pct. af de socialrådgivere, som dimitterede mellem 2004 og 2013, startede på en ny uddannelse inden for de efterfølgende ti år. Størstedelen af dem, der læste videre, startede på en kandidatuddannelse heraf flest på kandidatuddannelsen i socialt arbejde, viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus.

En stigende andel socialrådgivere starter på en kandidatuddannelse. Af de socialrådgivere, der dimitterede fra socialrådgiveruddannelsen i 2004, startede 5 pct. på en kandidatuddannelse inden for de efterfølgende ti år. Blandt årgangen, der dimitterede i 2013, gjaldt det for 14 pct., jf. figur 12.

 

Senest opdateret april 2024

Kontakt

Louise Dyrby Kloch

Konsulent

ldk@dkprof.dk

24 23 26 65

Kontakt

Hvis du vil vide mere

M: 25 33 44 50

E: smk@dkprof.dk

Sophie Moestrup Kristensen

Konsulent