ANALYSE - Optag og frafald på uddannelsesstationer på professionshøjskolerne

Kortlægning af overgange mellem videregående uddannelser

Der er mange veje gennem uddannelsessystemet. Det viser en oversigt over, hvor mange erhvervsakademiuddannede der læser videre til en bacheloruddannelse og professionsbacheloruddannede, der fortsætter på en kandidatuddannelse. 

Det er Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maritime Uddannelser og Danske Universiteter, der har udarbejdet oversigten med henblik på at skabe et fælles vidensgrundlag for arbejdet med sammenhæng og fleksibilitet på tværs af videregående uddannelser.

Kontakt

Trine Fuglsang

Analysechef

tfs@dkprof.dk

28 57 39 92