Camilla Wang er ny forkvinde for Danske Professionshøjskoler

Danske Professionshøjskoler får i dag ny forkvinde, når Camilla Wang tager over efter Stefan Hermann, som har stået i spidsen for landets professionshøjskoler siden 2017.

Til daglig er Camilla Wang rektor på Professionshøjskolen Absalon, der tilbyder uddannelser i Region Sjælland. De sidste fire år har hun siddet som næstformand i Danske Professionshøjskolers rektorkollegium, men sætter sig altså nu i spidsen for arbejdet med at udvikle professions- og erhvervsrettede uddannelser til hele Danmark. En opgave, som Camilla Wang ser frem til:

– Vi ser ind i en årrække, hvor manglen på uddannet arbejdskraft bare vil vokse, og her har vi et kæmpe ansvar for hele tiden at udvikle vores uddannelser, og have et skarpt øje for, om de er relevante for både borgere og virksomheder. Det vil kræve masser af dialog og samarbejde. Og vi vil også blive testet på vores mod og vilje til at nytænke måden, vi uddanner på, siger Camilla Wang.

Også på velfærdsområdet venter der udfordringer for landets professionshøjskoler, mener Camilla Wang. Her skal professionshøjskolerne sammen med politikerne på Christiansborg, i regionerne og landets kommuner arbejde sammen om at få vendt de senere års dalende interesse for at søge ind på vigtige uddannelser til fx pædagog, lærer og sygeplejerske. Allerede nu mangler landets daginstitutioner, botilbud, folkeskoler og hospitaler dygtige og uddannede medarbejdere.

– Det er en kæmpe udfordring, vi skal have løst. Men jeg tror på, at vores uddannelser har et langt større potentiale blandt de unge. Jeg oplever, at mange unge rigtig gerne vil uddanne sig i fag, hvor de både skal tilegne sig et stærkt teoretisk fundament, og samtidig formå at træde i karakter som menneske og bruge deres viden til faktisk at gøre en forskel for andre, siger Camilla Wang.

Kæmper for mere ambitiøse uddannelser

Forude venter også arbejdet med at sætte en ny og mere ambitiøs pædagoguddannelse på dagsordenen. Samt at føre den nye læreruddannelse ud i livet, som et flertal af Folketingets partier sidste år afsatte 125 mio. kr. til årligt. Her var Camilla Wang, sammen med en dedikeret arbejdsgruppe fra professionshøjskolerne, en af hovedarkitekterne bag et samlet forslag til en ny læreruddannelse i et tæt samarbejde Danmarks Lærerforening, KL, Lærerstuderendes Landskreds og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Målet med en bedre pædagog- og læreruddannelse er, med Camilla Wangs egne ord, at uddanne dygtige professionelle, som er klar til at tage ansvar for danske børn, unges og udsattes trivsel og læring.

Camilla Wang har et langt CV med poster i den danske uddannelsesverden. Udover jobbet som rektor på Professionshøjskolen Absalon har hun været dekan på Københavns Professionshøjskole og områdechef på EVA.

Camilla Wang tiltræder formandsposten i Danske Professionshøjskoler med virkning fra den 3. juni 2022. Formandsposten varetages i to år med mulighed for forlængelse.

Camilla Wang er 53 år og oprindeligt uddannet cand. Mag i dansk og psykologi fra Københavns Universitet.

For yderligere oplysninger, kontakt kommunikationschef Ole Larsen på mobil: 9154 1668; E-mail: oll@dkprof.dk.

Tilmeld nyhedsbrev