Danmark kan mere, hvis vi arbejder sammen

Erhvervsakademier, professionshøjskolerne og universiteterne vil gerne være med til at finde løsninger på fremtidens udfordringer. Så inviter os med, når vi skal finde løsninger, lyder opfordringen til politikerne i et fælles debatindlæg.

Debatindlægget er skrevet af Steen Kildesgaard, formand for Rektorkollegiet i Danske Erhvervsakademier, Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler og Brian Bech Nielsen, formand for Danske Universiteter.

Erhvervsakademierne, professionshøjskolerne og universiteterne leverer hvert år flere tusinde dimittender, som yder et vigtigt bidrag til det danske samfund. Denne rolle forpligter, og vi har sammen et stort samfundsansvar.


Dette samfundsansvar indebærer, at vi bestandigt skal øge kvaliteten af vores uddannelser med henblik på at give vores dimittender de stærkeste kompetencer til at indgå i nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Det betyder ikke, at alt er perfekt, men vi er godt på vej.

Der er etableret en klar arbejdsdeling mellem de sektorer vi repræsenterer, hvilket er en fordel for arbejdsmarkedet og for de unge der står overfor at skulle vælge uddannelse. Danmark er på vej ind i en tid med faldende ungdomsårgange. Der er kamp om de unge, og den politiske debat kører for fulde omdrejninger. Der er mange forslag til løsninger, som ofte er præget af, at man ser på enkeltdele frem for helheden. Men der er ikke enkle løsninger på komplekse sammenvævede problemer, og Danmark har ikke råd til politiske løsninger, der i bedste fald delvist tackler ét problem, men samtidig skaber problemer andre steder.

Lad os arbejde sammen

Der er behov for at invitere erhvervsakademierne, professionshøjskolerne og universiteterne ind i det politiske maskinrum i et stærkt og konstruktivt samarbejde mellem politikere, arbejdsmarked, embedsværk og institutioner. I fællesskab skal der findes holdbare løsninger på hvorledes vi bedst imødegår manglen på arbejdskraft. Det drejer sig om svære emner som balancerne mellem sektorerne og uddannelsesmæssige blindgyder.

Tag os med ombord. Vi er parate til at diskutere nye løsninger, også løsninger, der kan udfordre os selv.

Opskriften på god uddannelsespolitik og solide aftaler er en tæt dialog med uddannelserne og arbejdsmarkedet. I begyndelsen af september blev indgået en politisk aftale om læreruddannelsen. Fundamentet for den aftale var faglige anbefalinger fra en udviklingsgruppe bestående af relevante parter fra både arbejdsmarked, studerende og professionshøjskolerne selv. Resultatet var en bred politisk aftale, der bliver rost hele vejen rundt, og som alle vurderer vil forbedre og styrke læreruddannelsen.

Vi håber på, at denne tilgang til politiske aftaler kan være en inspirationskilde for fremtidige måder at nytænke og udvikle uddannelser.

Ærgerligt med store ændringer uden samarbejde først

Den tilgang med involvering og samarbejde manglede desværre, da regeringen i mandags kom med udspillet Danmark kan mere III, hvor der også er fokus på uddannelsessektoren. Blandt andet er der her et forslag om at forkorte halvdelen af alle universitetsuddannelser til 4 år fremfor 5 år.

Det er noget af en omkalfatring af den videregående uddannelsessektor som, hvis det bliver gennemført, vil have vidtrækkende betydning ikke kun for uddannelsessektoren, men for hele Danmark.

Derfor kalder forslaget også på en bedre inddragelse af sektoren, hvor vi med dialog og analyse som værktøjer kan sikre, at vi sammen overkommer kompleksiteten og i fremtiden bliver endnu bedre til at uddanne til samfundets behov.

Tag os med ombord. Vi er parate til at diskutere nye løsninger, også løsninger, der kan udfordre os selv. Men vores samfundsansvar indebærer også, at vi ikke må gå på kompromis med kvaliteten af vores uddannelser og de kompetencer, vi leverer til det danske arbejdsmarked. Det er velkvalificeret arbejdskraft, som er grundlaget for Danmarks velstand og velfærd.

Ja, Danmark kan mere, men kun hvis vi arbejder sammen, og både erhvervsakademierne, professionshøjskolerne og universiteterne er parate til at påtage os vores samfundsansvar og udvikle holdbare løsninger i tæt samarbejde med aftagere, ministeriet og politikere.  Vi er klar til at sætte os ved bordet og samarbejde om løsninger til landets bedste.

Indlægget er bragt i Altinget d. 29. september 2022.

Tilmeld nyhedsbrev