Danske Professionshøjskoler: Positivt at regeringen vil skabe et mere sammenhængende uddannelsessystem og stærkere professionsuddannelser

I Danske Professionshøjskoler er forkvinde Camilla Wang positiv over, at regeringen har blikket rettet mod et sammenhængende uddannelsessystem fra folkeskole til universitet, og at der lægges an til et næste reformspor, der skal gøre de professions- og erhvervsrettede uddannelser mere attraktive og med højere kvalitet. Og den opgave haster, understreger forkvinden.

Regeringen vil fremtidssikre det danske uddannelsessystem, lød det i dag fra uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M), børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) og økonomiminister Troels Lund Poulsen (V), der i fællesskab præsenterede regeringens første udspil på uddannelsesområdet ’Forberedt på fremtiden I’.

I udspillet lægger regeringen op til en række ændringer på særligt universitetsområdet. I tilknytning hertil, lægger regeringen an til et næste reformspor, der skal styrke de professions- og erhvervsrettede uddannelser.   

Det er så vigtigt, at vi får set på det videregående uddannelsesområde i en sammenhæng. Jeg både glæder mig over og er spændt på at tage hul på arbejdet med det næste reformspor, hvor det handler om at gøre de professions- og erhvervsrettede uddannelser bedre og mere attraktive. Og netop den opgave haster, siger Camilla Wang.

Nødvendigt med attraktive professionsuddannelser af høj kvalitet

De seneste år er søgningen mod velfærdsrettede professionsuddannelser faldet markant. Der er derfor behov for, at vi sætter ind og gør det attraktivt for flere at søge mod disse uddannelser, hvis vi skal dæmme op for de senere års udvikling med faldende søgning til fx sygeplejerske- og pædagoguddannelsen.

Jeg er dybt bekymret for den faldende søgning til de store professionsuddannelser, som vi har været vidne til gennem efterhånden en del år. Derfor er jeg positiv over, at regeringen også ser et behov for at kigge på disse uddannelsers attraktivitet. Her er både uddannelsernes kvalitet og de efterfølgende specialiserings- og udviklingsmuligheder i jobbet to helt afgørende parametre, hvis flere studerende fremover skal søge mod fx sygeplejerske- og pædagoguddannelsen, siger Camilla Wang og fortsætter:

Det er vigtigt, at de studerende ikke oplever, at nogle dele af uddannelsessystemet giver flere muligheder end andre. Der er et stort behov for, at professionsuddannelserne både er attraktive i sig selv, men at de studerende også får langt bedre muligheder for videreuddannelse og udvikling arbejdslivet igennem. 

Med udspillet lægger regeringen op til at afsætte samlet 1,35 mia. kr. varigt til børn, unge og uddannelse. Ifølge Camilla Wang er det vigtigt, at regeringen har ambitioner om at investere i at hæve den danske uddannelseskvalitet, men er dog bekymret over, at midlerne først vil være til rådighed omkring 2030.

Flere engelsksprogede professionsuddannelser

Regeringen lægger desuden op til, at universiteterne kan åbne 1.100 engelsksprogede studiepladser hvert år i perioden 2024-2028 og 2.500 studiepladser årligt fra 2029. Det glæder Camilla Wang, som forventer, at man i den forbindelse også vil se på at åbne udvalgte engelsksprogede professions- og erhvervsrettede uddannelser, der uddanner inden for brancher med mangel på arbejdskraft.

Læs mere om Regeringens reformplan på uddannelsesområdet på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Tilmeld nyhedsbrev