Fælles moduler, der skal styrke patientsikkerheden i regionen

Professionshøjskolen Absalon vil i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed udbyde en række moduler til sundhedsprofessionelle. Målet er at styrke patientsikkerheden i regionen med fælles uddannelse, der tager udgangspunkt i praksisnære modeller: ”Vores samarbejde starter på efter- og videreuddannelsen, og vi ser frem til at tage erfaringer med ned på grunduddannelsen. På den måde kan vi sikre, at patientsikkerhed og forbedringsarbejde er kompetencer som nyuddannet personale tager med sig ud i mødet med borgerne”, siger Daniel Schwartz Bojsen, direktør for sundhed og social på Absalon.

Læs mere på Professionshøjskolen Absalons hjemmeside

Tilmeld nyhedsbrev