Fakta om meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen er et alternativ til den almindelige læreruddannelse. Meritlæreruddannelsen giver de nødvendige faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at arbejde som folkeskolelærer. 

Meritlæreruddannelsen er et alternativ til den almindelige læreruddannelse og giver de nødvendige faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at arbejde som folkeskolelærer.

Uddannelsens opbygning
Undervisningen er modulopbygget, og uddannelsen tager ca. 4 år at gennemføre på deltid og 2,5 år på fuld tid. Uddannelsesforløbet afhænger af den studerendes baggrund. En universitetsuddannelse med et eller to fag kan fx give merit for undervisningsfagene, og en pædagogisk baggrund kan måske give merit for moduler i pædagogik eller praktikken. Undervisningsforløbet er altså et individuelt tilrettelagt studieforløb.

Optagelseskrav
For at blive optaget på meritlæreruddannelsen, skal man opfylde mindst et af følgende kriterier:

  • have afsluttet en kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse

  • have en erhvervsuddannelse og to års relevant erhvervserfaring eller fire års generel erhvervserfaring.

Alternative former for meritlæreruddannelse
Meritlæreruddannelsen udbydes på Københavns Professionshøjskole og Absalon også på en Teach First-linje. Som studerende på Teach First bliver man ansat fuld tid på en folkeskole. Samtidig gennemfører den studerende et særligt tilrettelagt meritlæreruddannelsesforløb og deltager i ledelsesudviklingskurser med sparring fra en lærerfaglig mentor.

Meritlæreruddannelsen udbydes på VIA og UCL også som en trainee-meritlæreruddannelse. Under uddannelsen bliver man tilknyttet en skole som vikar i ca. 40 pct. af en ugentlig arbejdstid. De sidste 60 pct. af tiden er man studerende på meritlæreruddannelsen og følger de fag, der knytter sig til trainee-meritlæreruddannelsen.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på ca. 5.000 kr. pr. modul. Der er mulighed for at søge tilskud fra den kommunale kompetencefond samt mulighed for Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

I 2022/23 blev der optaget 427 studerende på meritlæreruddannelsen, hvilket er 116 færre end i 2012/13, hvor der blev optaget 543 studerende jf. figur 2.

 

Meritlæreruddannelsen kan læses i Hjørring, Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Esbjerg, Haderslev, Jelling, Odense, Roskilde, Vordingborg, København og Rønne.

I 2022/23 blev der optaget hhv. 165 studerende på meritlæreruddannelserne på Københavns Professionshøjskole, jf. tabel 2.

 

Senest opdateret juni 2023

Kontakt

Ivan Hallas Kierkegaard

Specialkonsulent

ihk@dkprof.dk

22 38 88 63