Fakta om meritpædagoguddannelsen

Meritpædagoguddannelsen

Meritpædagoguddannelsen er et alternativ til den almindelige pædagoguddannelse. Meritpædagoguddannelsen giver de nødvendige faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at arbejde som pædagog.

Meritpædagoguddannelsen er et alternativ til den almindelige pædagoguddannelse og er en treårig uddannelse, hvor studier og arbejde kombineres. Meritpædagoguddannelsen giver de nødvendige faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at arbejde som pædagog.

Uddannelsens opbygning
Meritpædagoguddannelsen tager 3 år (6 semestre), og uddannelsen læses som fuldtidsstudie det første år og som deltidsstudie andet og tredje år. Uddannelsen består af en grunddel, en specialiseringsdel og et bachelorprojekt. De studerende vælger allerede ved uddannelsens start en specialisering (dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik). Specialiseringen starter efter uddannelsens første år, det grundfaglige år, som er fælles for alle studerende.

Optagelseskrav
For at blive optaget på meritpædagoguddannelsen skal man opfylde et af følgende kriterier:

  • være fyldt 25 år og have minimum to års erhvervserfaring fra pædagogisk arbejde eller tilsvarende

  • have minimum fem års erhvervserfaring fra pædagogisk arbejde eller tilsvarende

Ud over erhvervserfaringen er optagelseskravene til meritpædagoguddannelsen de samme som til den almindelige pædagoguddannelse.

Alternative former for meritpædagoguddannelse
Meritpædagoguddannelsen udbydes på Københavns Professionshøjskole, UCL og VIA også på en sporskiftelinje. Sporskiftet er for studerende, der er fyldt 25 og allerede har gennemført en videregående uddannelse på mindst bachelorniveau. Erfaring fra pædagogisk arbejde er ikke et krav. Den studerende vil opnå erfaring ved at arbejde som pædagogmedhjælper ved siden af studiet. På sporskiftet specialiserer man sig inden for dagtilbudspædagogik.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på ca. 8.000 kr. pr. semester. Der er mulighed for at søge tilskud fra den kommunale kompetencefond samt mulighed for Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) det første år.

I 2022/23 blev der optaget 827 studerende på meritpædagoguddannelsen, hvilket er en stigning på 168 pct. sammenlignet med 2012/13, hvor der blev optaget 309 studerende på meritpædagoguddannelsen, jf. figur 1.

 

Meritpædagoguddannelsen kan læses i Aalborg, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast, Silkeborg, Randers, Viborg, Aarhus, Aabenraa, Jelling. Odense, Nykøbing, Roskilde, Slagelse, Vordingborg, Hillerød og København.

I 2022/23 blev der optaget hhv. 401 og 203 studerende på meritpædagoguddannelserne på Københavns Professionshøjskole og VIA, jf. tabel 1.

 

Senest opdateret november 2023

Kontakt

Louise Dyrby Kloch

Konsulent

ldk@dkprof.dk

24 23 26 65