Fakta om sygeplejerskeuddannelsen

Generelt om uddannelsen

Sygeplejersker uddannes på landets professionshøjskoler1. Man kan uddanne sig til sygeplejerske 23 steder i Danmark fra Rønne til Esbjerg og fra Nykøbing Falster til Thisted.

Sygeplejerskeuddannelse er en professionsbacheloruddannelse, der tager 3,5 år. 43 pct. af uddannelsen foregår i praktik på sygehuse eller i den borgernære sygepleje i kommunerne.

Siden 2014/15 er der oprettet 15 pct. flere studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen. I indeværende studieår 2018/19 er der 3.844 studiepladser.

Kort over de 23 sygeplejerskeuddannelser i Danmark

 

 

Man kan læse til sygeplejerske i:
Esbjerg, Frederiksberg, Nykøbing F, Hillerød, Holbæk, Hjørring, Holstebro, Horsens, København, Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Aabenraa, Thisted, Vejle, Viborg, Aalborg og Aarhus.

15 pct. flere studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen siden 2014/15
Sygeplejerskeuddannelsen er dimensioneret af hensyn til antallet af praktikpladser – dvs. der er et politisk bestemt loft over antallet af studiepladser professionshøjskolerne må udbyde, så det sikres, at alle studerende kan komme i praktik.

 • Siden 2014/15 er der oprettet 15 pct. flere studiepladser svarende til 514 flere pladser på sygeplejerskeuddannelsen. I indeværende studieår 2018/19 er der 3.844 studiepladser.
 • Siden 2010/11 er antallet af 1. prioritetsansøgere øget med 51 pct. 70 pct. af stigningen er sket uden for de fire storbyer København, Odense, Aarhus og Aalborg.

 

Sygeplejerskeuddannelsen er den næstmest søgte videregående uddannelse

Profil på en sygeplejerskestuderende
I 2017 var profilen på en sygeplejerskestuderende:

 • 93,4 pct. er kvinder og 6,6 pct. er mænd.
 • Medianalderen er 22,3 år.
 • Adgangsgivende karaktergennemsnit: 6,3
 • 67 pct. af de optagne kommer fra en gymnasial ungdomsuddannelse og 20,2 pct. kommer med erhvervsuddannelse (især sosu-skoler).
 • 54 pct. af de studerende kommer fra familier, hvor ingen forældre har en videregående uddannelse (kort, mellemlang, lang).
 • Hver anden studerende dimitterer fra en sygeplejerskeuddannelse uden for de fire store byer.

 

Ledigheden for nyuddannede sygeplejersker er tæt på 0
Dimittender fra sygeplejerskeuddannelsen har en meget lav ledighed. Ledighedsgraden

for 4.-7. kvartal efter fuldførelse er faldet fra 4,4 pct. i 2010 til 1,1 pct. i 2017. Det vil sige, at der de facto er fuld beskæftigelse for nyuddannede sygeplejersker.

Flere nyuddannede sygeplejersker får job i kommunerne
Fra 2008 til 2014 har mere end dobbelt så mange dimittender fra sygeplejerskeuddannelsen fået job i kommunerne, når man ser på beskæftigelsen 12-23 måneder efter fuldført uddannelse. 14,9 pct. af dimittenderne fra 2014 har job i en kommune.
Langt hovedparten af de nyuddannede sygeplejersker (82 pct.) får dog stadig job i regionerne.

Frafald på niveau med øvrige professionsbacheloruddannelser og lavere end universitetsbacheloruddannelser
Frafaldet på sygeplejerskeuddannelsen var på 13,9 pct. efter første studieår for dimittendårgangen fra 2016. Der er lidt højere end på fysioterapeutuddannelsen, hvor det var 12,3 pct. men under gennemsnittet for universitetsbacheloruddannelser (17,3 pct.).

Frafaldet på sygeplejerskeuddannelsen var på 21,8 pct. efter tredje studieår for dimittendårgangen fra 2014. Der er lidt højere end på fysioterapeutuddannelsen, hvor det var 19,7 pct. men under universitetsbacheloruddannelser (34,3 pct.).

Fakta: Professionshøjskolernes arbejder med at mindske frafald på sygeplejerskeuddannelsen gennem bl.a.:

 • Bedre studiestart, så det bliver tydeligere for de studerende, hvad der forventes af dem under uddannelsen.
 • Bedre forberedelse til de studerendes møde med den kliniske praksis i starten af uddannelsen, så praksischokket mindskes bl.a. ved at øge andelen af simulationstræning, så de studerende føler sig bedre klædt på og mere sikre i deres handlinger i den kliniske praksis på hospitaler og i den borgernære sygepleje i kommunerne.

 

Fordelingen af optagne studerende fordelt på de 23 sygeplejerskeuddannelser
De tre største sygeplejerskeuddannelser i 2017 findes i hhv. København (873 studerende), Aarhus (283 studerende) og Odense (225 studerende).

De største sygeplejerskeuddannelser i regionerne i 2017 er:

 • Region Hovedstaden: København med 873 optagne studerende.
 • Region Midtjylland: Aarhus med 283 optagne studerende.
 • Region Nordjylland: Aalborg med 197 optagne studerende.
 • Region Sjælland Slagelse med 211 optagne studerende.
 • Region Syddanmark Odense med 225 optagne studerende.

 

Hent faktaarket som PDF

Senest opdateret januar 2019

 


1Professionshøjskolen UCN i Region Nord, VIA University College i Region Midt, UC SYD og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Region Syd, Professionshøjskolen Absalon i Region Sjælland og Københavns Professionshøjskole i Region Hovedstaden.