Fakta om socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen er den fjerdestørste uddannelse, som professionshøjskolerne udbyder. Find tal og fakta om uddannelsen her.

Socialrådgiveruddannelsen findes i 13 byer i hele Danmark, ligesom uddannelsen er tilgængelig som e-læring. Den uddanner socialrådgivere til især det offentlige, hvor faggruppen blandt andet spiller en vigtig rolle for udsatte børn, unge og voksne. 

Se også vores faktasider for yderligere viden og baggrund om professionshøjskolerne og vores øvrige uddannelser. 

Socialrådgiveruddannelsen er den fjerdestørste uddannelse, som professionshøjskolerne udbyder. Uddannelsen varer 3½ år (210 ECTS-point) og er sammensat af obligatoriske moduler, valgfag og en enkelt praktikperiode (30 ECTS-point). De obligatoriske moduler omfatter undervisning inden for seks kerneområder, herunder bl.a. teorier, metoder og etik inden for socialt arbejde og sociale problemer, ledighed og livsbetingelser.

Socialrådgivere uddannes i hele Danmark: På VIA University College i Region Midtjylland, UC SYD og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Region Syddanmark, Professionshøjskolen Absalon i Region Sjælland og Københavns Professionshøjskole i Region Hovedstaden. I Region Nordjylland udbydes uddannelsen af Aalborg Universitet. I alt kan socialrådgiveruddannelsen læses 13 steder i landet, og på tre e-læringsudbud i hhv. Odense, Aarhus og Nykøbing Falster.

 

Socialrådgiveruddannelsen er blandt de ti mest søgte videregående uddannelser i Danmark. I 2019 havde 3.056 ansøgere socialrådgiveruddannelsen som førsteprioritet, jf. figur 1.

 

 

Både antallet af 1. prioritetsansøgninger til og optaget på socialrådgiveruddannelserne på professionshøjskolerne er steget siden 2010. Antallet af 1. prioritetsansøgninger er dog steget mere end optaget. Siden 2016 er antallet af 1. prioritetsansøgninger faldet med ca. 350, jf. figur 2.

 

Andelen af socialrådgiverstuderende, der optages på en professionshøjskole uden for de store byer, er steget fra 34 pct. i 2010/11 til 47 pct. i studieåret 2018/19, jf. figur 3. I figuren er optag på Aalborg Universitet ikke inkluderet, men hvis de inkluderes, er stigningen i optag uden for de store byer steget fra 30 pct. i studieåret 2010/11 til 43 pct. i 2018/19.

 

Socialrådgiveruddannelsen fastholder nye tilflyttere

Damvad Analytics har undersøgt professionshøjskolernes evne til at tiltrække og fastholde dimittender til lokalområdet1. Analysen viser, at 24 pct. af de studerende på socialrådgiveruddannelsen er flyttet til kommunen, hvor uddannelsen udbydes, mindre end 2 år inden studiestart2, jf. tabel 1. Af dem, der flytter til en ny kommune, er der en højere andel på socialrådgiveruddannelsen, der bliver boende efter endt uddannelse, sammenlignet med det nationale gennemsnit: 71 pct. at tilflytterne på en socialrådgiveruddannelse bor stadig i kommunen et år efter endt uddannelse, sammenlignet med 65 pct. for alle professionshøjskolernes uddannelser.

 

Frafaldet på socialrådgiveruddannelsen er lavere end det gennemsnitlige frafald på universiteter og professionshøjskoler, jf. figur 4.

For årgangen, der påbegyndte uddannelsen i 2017, er førsteårsfrafaldet på socialrådgiveruddannelsen 13,6 pct. For professionshøjskolerne generelt er førsteårsfrafaldet 14,4 pct. For universiteterne er det 16,4 pct.

Efter tre og seks års studietid er frafaldet på socialrådgiveruddannelsen ligeledes lavere end frafaldet på professionshøjskolerne generelt og universiteterne. Frafaldet efter tre år er for årgangen, der startede i 2015 på 20,9 pct., mens det for professionshøjskoler generelt og universiteter er hhv. 25,0 pct. og 32,7 pct., jf. figur 4.

 

Socialrådgiveruddannelsen er karakteriseret ved at optage studerende med forskellige uddannelsesbaggrunde, jf. figur 5. Sammenlignet med professionshøjskolernes samlede videregående uddannelser, har socialrådgiveruddannelsen en stor del af studerende med hf eller en erhvervsfaglig uddannelse som adgangsgrundlag. Over en femtedel (22 pct.) af de socialrådgiverstuderende har en erhvervsfaglig uddannelse bag sig, før de starter på uddannelsen: Cirka 12 pct. har gennemført et hovedforløb i omsorg, sundhed og pædagogik og cirka 7. pct. har gennemført et hovedforløb i kontor, handel og forretningsservice.

 

Socialrådgiveruddannelsen uddanner en stor andel af studerende med forældre uden en videregående uddannelse. I 2018 havde hver femte (20 pct.) af de optagne socialrådgiverstuderende forældre, hvis højeste fuldførte uddannelse er
folkeskolen eller en gymnasial uddannelse. Det er dobbelt så mange som
gennemsnittet for alle videregående uddannelser (10 pct.). Tilsvarende har 46 pct. af de socialrådgiverstuderende forældre med en erhvervsfaglig uddannelse, mens det tilsvarende er 33 pct. af alle studerende på en videregående uddannelse, jf. figur 6.

 

De færdiguddannede socialrådgivere arbejder inden for en række forskellige områder. Den største aftager af de færdiguddannede socialrådgivere er inden for offentlig administration, hvor tæt på en tredjedel (31,6 pct.) af de færdiguddannede fra 2015 er ansat.

 

Uddannelsernes økonomi er betinget af politisk fastsatte takster, hvor de videregående uddannelser inddeles i ti takstgrupper. Taksten til socialrådgiveruddannelsen har historisk set været en af de laveste indenfor de professionsrettede videregående uddannelser.

Taksten for socialrådgiveruddannelsen er i 2020 på 41.200 kr. pr. studenterårsværk, jf. figur 7. Den gennemsnitlige takst for professionsbacheloruddannelser er i 2020 på ca. 56.300 kr.

 

1Analysen er tilgængelig på Danske Professionshøjskolers hjemmeside: https://xn--danskeprofessionshjskoler-xtc.dk/ny-rapport-understreger-behov-for-samlet-plan-for-lokale-uddannelser/

2I analysen defineres tilflyttere som dimittender, der flyttede til kommunen mindre end 2 år inden studiestart, hvorimod lokale defineres som dimittender bosat i kommunen 2 år inden studiestart.

Senest opdateret februar 2020

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Christian Lund Nielsen

Konsulent

M: 53 60 67 54

E: cln@dkprof.dk