Fakta om sygeplejerskeuddannelsen

Man kan uddanne sig til sygeplejerske 23 steder i Danmark. Find viden og fakta her.

Med over 11.000 studerende er sygeplejerskeuddannelsen en af Danmarks største videregående uddannelser. De studerende har mulighed for at læse i 23 byer landet over, og på siderne her er fakta om uddannelsen samlet emnevis.

Ledigheden blandt sygeplejersker er lav, og dimittenderne finder beskæftigelse på bl.a. sygehuse, men i stigende grad også i kommunerne. Af samme årsag tilbyder professionshøjskolerne en specialuddannelse i borgernær sygepleje, som er målrettet sygeplejersker, der arbejder tæt på borgeren i kommunerne og i almen praksis. Læs mere her.

Se også vores faktasider for yderligere viden og baggrund om professionshøjskolerne og vores øvrige uddannelser. 

Med over 11.000 studerende er sygeplejerskeuddannelsen en af Danmarks største videregående uddannelser.

Sygeplejerskeuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der tager 3,5 år. 43 pct. af uddannelsen foregår i praktik på sygehuse eller i den borgernære sygepleje i kommunerne. Siden studieåret 2014/15 er der oprettet 22 pct. flere studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen. I studieåret 2019/20 vil der være 4.074 studiepladser på uddannelsen.

Sygeplejersker uddannes på landets professionshøjskoler: På UCN i Region Nordjylland, VIA University College i Region Midtjylland, Professionshøjskolen Absalon i Region Sjælland, UC SYD og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Region Syddanmark og Københavns Professionshøjskole i Region Hovedstaden. I alt kan sygeplejerskeuddannelsen læses 23 steder i Danmark.

 

Sygeplejerskeuddannelsen er den næstmest søgte videregående uddannelse, jf. tabel 1. I 2018 havde 5.111 ansøgere sygeplejerskeuddannelsen som førsteprioritet.

 

Sygeplejerskeuddannelsen er dimensioneret af hensyn til antallet af praktikpladser.
Det betyder, at der er et politisk bestemt loft over antallet af studiepladser, professionshøjskolerne må udbyde, så det sikres, at alle studerende kan komme i praktik. Sygeplejerskeuddannelsen søges af flere unge, end der er plads til.

Efter at have ligget stabilt på 3.330 studiepladser om året er antallet af studiepladser steget årligt siden 2014/15. I indeværende studieår 2018/19 er der 3.844 studiepladser.

Siden 2010 er antallet af 1. prioritetsansøgere steget mere end antallet af pladser på uddannelsen. Siden 2010/11 er antallet af 1. prioritetsansøgere steget med 51 pct. Derfor afvises hvert år ansøgere, der har søgt sygeplejerskeuddannelsen som 1. prioritet, jf. tabel 2. Siden 2015 er antallet af 1. prioritetsansøgere dog faldet fra 5.732 til 5.111.

 

I figur 1 vises udviklingen i 1. prioritetsansøgninger for de fem regioner. Overordnet har der været et fald i antallet af 1. prioritetsansøgninger, der primært drives af Region Hovedstaden og Region Midtjylland, mens de tre andre regioner har en stabil udvikling. Region Hovedstaden har siden 2015 oplevet et fald i 1. prioritetsansøgninger fra 1.928 til 1.490. I Region Midtjylland har antallet af 1. prioritetsansøgninger været faldende siden 2014. I 2018 var der 186 færre ansøgere i regionen end i 2014, jf. figur 1.

 

Det store optag medfører, at der hvert år er over 2.500 dimittender fra sygeplejerskeuddannelsen, jf. figur 2.

 

Siden 2010 er optaget på sygeplejerskeuddannelsen steget med 13 pct., og optaget er
primært steget uden for de fire store byer. Tabel 3 viser en udvikling, hvor optaget uden for de fire store byer er steget fra 49 pct. i 2010 til 55 pct. i 2018. I 2018 blev der optaget 378 flere sygeplejerskestuderende uden for de fire store byer end i 2010, jf. tabel 3.

 

Sygeplejerskeuddannelsen tiltrækker og fastholder til lokalområdet
Damvad Analytics har undersøgt professionshøjskolernes evne til at tiltrække og fastholde dimittender til lokalområdet1. Analysen viser, at et år efter færdiggjort uddannelse bor 72 pct. af de tilflyttede dimittender fra sygeplejerskeuddannelsen stadig i kommunen.
Det ligger lidt over det nationale gennemsnit på 65 pct., jf. tabel 4.

 

Der er fuld beskæftigelse for nyuddannede sygeplejersker. Ledighedsgraden for 4.-7. kvartal efter fuldførelse er faldet fra 4,4 pct. for dimittendårgangen fra 2010 til 1,1 pct. for dimittenderne fra 2016, jf. tabel 5.

 

Sygeplejersker arbejder i både kommuner og regioner
Når man ser på beskæftigelsen 12-23 måneder efter fuldført uddannelse har 14,9 pct. af dimittenderne fra 2014 job i en kommune. Langt hovedparten af de nyuddannede sygeplejersker (82 pct.) får job i regionerne, typisk hospitaler.

 

Den typiske sygeplejerskestuderende ved optag:

-Kvinde
-22 år gammel
-Kommer ind på uddannelsen med et karaktersnit på 6,2 fra en gymnasial uddannelse
-Læser uden for de fire store byer
-Bor i den kommune, hvor hun læser sin uddannelse

Frafaldet på sygeplejerskeuddannelsen er lidt lavere end for professionsbacheloruddannelser generelt og en del lavere end frafaldet på både akademiske bacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser.

For årgangen, der påbegyndte uddannelsen i 2017 er førsteårsfrafaldet på sygeplejerskeuddannelsen 13,4 pct. Det er lavere end gennemsnittet for førsteårsfrafaldet på øvrige korte og mellemlange videregående uddannelser, jf. figur 2.

Også efter flere års studietid er frafaldet på sygeplejerskeuddannelsen lavere end gennemsnittet for de øvrige korte og mellemlange videregående uddannelser. Frafaldet efter tre år er for årgangen, der startede i 2015 på 22,1 pct. for sygeplejerskeuddannelsen, hvilket er lidt lavere end gennemsnittet for professionsbacheloruddannelser (25,5 pct.) og væsentligt lavere end gennemsnittet for akademiske bacheloruddannelser (31,6 pct.), jf. figur 2.

 

Fakta: Professionshøjskolerne arbejder med at mindske frafald på sygeplejerskeuddannelsen gennem bl.a.:

  • Bedre studiestart, så det bliver tydeligere for de studerende, hvad der forventes af dem under uddannelsen.
  • Bedre forberedelse til de studerendes møde med den kliniske praksis i starten af uddannelsen, så praksischokket mindskes bl.a. ved at øge andelen af simulationstræning, så de studerende føler sig bedre klædt på og mere sikre i deres handlinger i den kliniske praksis på hospitaler og i den borgernære sygepleje i kommunerne.

1Damvad Analytics (2018): Professionshøjskolernes tiltrækning og fastholdelse af dimittender. Tilgængelig på www.danskeprofessionshøjskoler.dk.

Senest opdateret juni 2019

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Christian Lund Nielsen

Konsulent

M: 53 60 67 54

E: cln@dkprof.dk