Foruroligende fald i optaget på sygeplejerske- og pædagoguddannelsen

Nye tal viser et foruroligende fald i optaget til sygeplejerskeuddannelsen på hele 19 pct., mens pædagoguddannelsen oplever et fald på 13 pct. i forhold til sidste år. Det er afgørende, at vi får vendt udviklingen, hvis vi vil bevare det velfærdsniveau, vi kender i dag, siger Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler.

Til midnat får knap 80.000 spændte ansøgere svar på, om de får tilbudt en plads på den videregående uddannelse, de har ønsket sig. Måske på en af landets seks professionshøjskoler, som tilbyder en lang række uddannelsesmuligheder i hele 37 byer landet over.

Men allerede nu viser nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, at 1863 færre ansøgere optages på uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver. Det svarer til et fald på 14 pct. i forhold til sidste år, hvilket bekymrer Camilla Wang.

– Det ser værre ud, end jeg havde frygtet. Vi ved, at hospitaler og børnehaver allerede i dag har store udfordringer med at ansætte nok dygtige og uddannede sygeplejersker og pædagoger. Derfor bekymrer det mig voldsomt, at vi kommer til at stå med tomme studiepladser på så vigtige områder, siger Camilla Wang.

Hun tilføjer, at hun er særligt bekymret for udviklingen på sygeplejerskeuddannelsen, hvor et øget behov for sygeplejersker i samfundet indtil nu har været løst med et tilstrækkeligt højt antal ansøgere til uddannelsen. Men på grund af en faldende søgning de senere år, er der risiko for tomme studiepladser på kort sigt – og på længere sigt, at landets hospitaler ikke kan ansætte de sygeplejersker, der skal til for at pleje og behandle de syge patienter.  

Håber på bredt samarbejde, som kan vende udviklingen

Før sommerferien meldte uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) ud, at han vil invitere uddannelser og faglige organisationer ind til en drøftelse af udfordringerne med at rekruttere nok ansøgere til de uddannelser, som spiller en nøglerolle i det danske velfærdssamfund.

Den invitation ser Camilla Wang frem til. Hun er meget enig med ministeren i, at parterne på tværs af Christiansborg, uddannelserne og arbejdsmarkedet har et fælles ansvar for at vende udviklingen, så flere bliver interesseret i at uddanne sig til fx sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver.

– Det er meningsfulde fag, hvor man virkelig får mulighed for at gå ud og gøre en positiv forskel for andre mennesker. Derfor tror jeg på, at udviklingen kan vendes. Men ingen kan gøre det alene, og derfor er ministerens invitation så vigtig, siger Camilla Wang.

Fakta:

  • 20.516 har i år fået tilbudt en studieplads på en professionshøjskole. Det er et fald på 15 pct. ift. 2021 og et fald på 13 pct. ift. 2019.
  • 11.812 har i år fået tilbudt en studieplads på en af uddannelserne til pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver. Det svarer til et fald på 14 pct. ift. 2021, og et fald på 14 pct. ift. 2019.

Udviklingen i søgning og optag har været påvirket af coronapandemien, som i 2020 og 2021 førte til en stigning i optag på tværs af de videregående uddannelser. Derfor sammenlignes i det nedenstående både med tal fra sidste år og med tal fra 2019, dvs. før pandemien startede.

Se overblik over tilbudte studiepladser på professionshøjskolerne fordelt på uddannelser (PDF)

Figur 1: Tilbudte studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen 2019-2022 via den koordinerede tilmelding

Kilde: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen: KOT Hovedtal

Figur 2: Tilbudte studiepladser på pædagoguddannelsen 2019-2022 via den koordinerede tilmelding

Kilde: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen: KOT Hovedtal

Figur 3: Tilbudte studiepladser på læreruddannelsen 2019-2022 via den koordinerede tilmelding

Kilde: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen: KOT Hovedtal

Figur 4: Tilbudte studiepladser på socialrådgiveruddannelsen 2019-2022 via den koordinerede tilmelding

Kilde: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen: KOT Hovedtal

Tilmeld nyhedsbrev