Fra refleksion til redskab

Et nyt projekt, udviklet af Københavns Professionshøjskole, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier samt en række andre organisationer, tager udgangspunkt i den refleksion og frustration, som skoler og organisationer kan opleve over det til tider beskedne udbytte af efteruddannelse og udviklingsprojekter. Målet med projektet KUSK – Kulturudvikling gennem strategisk kompetenceudvikling har været at udvikle arbejdsformer, processer og værktøjer, der gør det lettere at omsætte læring til ny praksis.

Læs interviewet med Dorrit Sørensen, der er lektor i Nationalt Center for Erhvervspædagogik ved Københavns Professionshøjskole her

Tilmeld nyhedsbrev