Opløftende med udsigt til reformer, der styrker de professionsrettede uddannelser

Ny politisk aftale om reform af universitetsuddannelserne tager vigtige og modige skridt, så der i fremtiden uddannes bedre til samfundets behov. Det mener Danske Professionshøjskoler, som også glæder sig over udsigten til reformer, der skal gøre det mere attraktivt at uddanne sig til fx pædagog eller sygeplejerske. 

Regeringen, SF, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne, indgik i går aftalen ’Reform af universitetsuddannelserne i Danmark’, som bl.a. vil udvikle nye og forskellige veje til en kandidatgrad på universitetet.

Aftalen indeholder også ambitioner om at sikre et stærkt velfærdssamfund og ”skabe en bedre balance i det samlede uddannelsessystem, hvor vi skal møde både arbejdsmarkedets og samfundets behov”. Det skal, ifølge aftalen, ske ved at få flere unge til at søge mod bl.a. de professionsrettede uddannelser.

Jesper Fisker, formand for bestyrelsesformændenes formandskollegie i Danske Professionshøjskoler, mener, at aftalen er et vigtigt første skridt i bestræbelserne på at skabe en bedre balance i det samlede uddannelsessystem. Siden 2013 er søgningen mod uddannelserne til pædagog og sygeplejerske faldet med hhv. 37 og 28 pct. Derfor er det positivt, at et bredt flertal i Folketinget nu er klar til at løse udfordringerne, mener Jesper Fisker.  

Det er velkendt, at vi står foran nogle enorme samfundsudfordringer, hvor hospitaler og børnehaver ikke kan besætte ledige stillinger med dygtige og veluddannede medarbejdere. Derfor er det meget opløftende, at der nu politisk tages fat på reformer, så vi bliver bedre til at uddanne til det, samfundet har behov for, siger Jesper Fisker.

Aftalen lægger bl.a. op til at tilpasse optaget på universiteterne, så 8 pct. færre end i dag optages på uddannelserne, samtidig med, at der fra 2025 årligt afsættes 200 mio. kr. stigende til 300. mio. kr. i 2030 til reformer på det professionsrettede område, herunder pædagoguddannelsen.

Stort arbejde venter

Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler, roser aftalepartiernes mod og vilje til at se samlet på hele det videregående uddannelsessystem. Hun glæder sig også over aftalens ambitioner om at reformere og styrke de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, bl.a. pædagoguddannelsen, Danmarks største videregående uddannelse. Men der bliver brug for omfattende reformer, der kommer hele vejen rundt, mener Camilla Wang:

Det bliver en kæmpe opgave at genoprette balancen, så flere unge finder det attraktivt at uddanne sig til og arbejde som fx pædagog eller sygeplejerske. Her er ingen snuptagsløsninger, og det kommer til at tage tid og vil kræve investeringer. Men aftalen her er et vigtigt første skridt i det store arbejde, som vi er mange aktører, der skal bidrage til i de kommende år, siger Camilla Wang.

Hun roser også gårsdagens aftale for at være nytænkende i forhold til at sikre livslang læring. Fx lægges der op til, at dimittender fra de nye kortere kandidatuddannelser får nye og særlige muligheder for at videreuddanne sig eller tage en ny fuldtidsuddannelse – fx i form af lavere deltagerbetaling.

- Det er rigtig spændende, og noget vi bør tænke meget mere i. Fx skal de muligheder også gælde for dem, der uddannes fra professionshøjskolerne. Her vil det være endnu mere oplagt at sikre, at der er lige så mange åbne døre og attraktive uddannelses- og karrieremuligheder, som på universitetet, siger Camilla Wang.

Tilmeld nyhedsbrev