Jesper Fisker er ny formand for formandskollegiet

Den nuværende bestyrelsesformand på Københavns Professionshøjskole, Jesper Fisker, er netop valgt som ny formand for bestyrelsesformændenes formandskollegie i Danske Professionshøjskoler.

Jesper Fisker er til daglig administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse og tidligere bl.a. departementschef i Ministeriet for Børn og Undervisning. Han afløser Jens Stenbæk, bestyrelsesformand på Professionshøjskolen Absalon, som har siddet på formandsposten det seneste år.

Jesper Fisker glæder sig til at tage fat på de mange vigtige opgaver, som venter landets professionshøjskoler. Han peger på, at dansk uddannelsespolitik står foran store udfordringer i de kommende år, dels fordi der bliver færre unge at uddanne, samtidig med at der mangler arbejdskraft i både den offentlige og private sektor.

– I de kommende år bliver der endnu mere fokus på, om der uddannes til samfundets behov. Det kræver både svære uddannelsespolitiske prioriteringer, og at vi på professionshøjskolerne hele tiden har fokus på at udvikle attraktive uddannelser, de unge har lyst til at tage, og som samtidig møder velfærdssamfundets og det private arbejdsmarkeds behov for veluddannet arbejdskraft. Den opgave glæder jeg mig enormt meget til at bidrage til sammen med mine kolleger i formandskollegiet, siger Jesper Fisker.

Ny næstformand bliver Per B. Christensen,  som også er nuværende bestyrelsesformand på VIA University College, medlem af regeringens Reformkommission og formand for Danske SOSU-skoler. Han afløser Poul Erik Madsen, bestyrelsesformand på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, som dog fortsat vil sidde i bestyrelsesformændenes formandskollegie.

Formandskollegiet i Danske Professionshøjskoler består af formændene for bestyrelserne på landets seks professionshøjskoler samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Formandskollegiet består nu af følgende medlemmer (per 2. juni 2022):

  • Jesper Fisker, bestyrelsesformand på Københavns Professionshøjskoler (formand)
  • Jens Stenbæk, bestyrelsesformand på Professionshøjskolen Absalon
  • Per B. Christensen, bestyrelsesformand på VIA University College
  • Mads Duedahl, bestyrelsesformand på Professionshøjskolen UCN
  • Diana Mose Olsen, bestyrelsesformand på UC Syd
  • Poul Erik Madsen, bestyrelsesformand på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Lea Korsgaard, bestyrelsesformand på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Tilmeld nyhedsbrev