Københavns Professionshøjskole involveret i projekt vedrørende radikalisering blandt unge i Jordan

Et nyt projekt skal forbedre skolegangen for flygtningebørn i Jordan og blandt andet forebygge religiøs radikalisering og ekstremisme. Tre lektorer fra Københavns Professionshøjskole er involveret i projektet, som ledes af Danmission. Projektet er støttet af Novo Nordisk Foden med 870.000 kr. Målet er at efteruddanne lærere i Jordan, så de er bedre rustede til at håndtere de udfordringer, børnene kæmper med.

Læs mere på Københavns Professionshøjskoles Linkedin.

Tilmeld nyhedsbrev