Lokale jobbanker for studerende skal hjælpe kommunerne, når flere flygtninge fra Ukraine kommer til landet

KL, Danske Professionshøjskoler, Danske SOSU-Skoler, Lærerstuderendes Landskreds, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende og Pædagogstuderendes Landssammenslutning opfordrer nu kommunerne til at etablere lokale jobbanker for studerende.

Mange flygtninge fra Ukraine kommer i denne tid til Danmark. Det har stor betydning for de kommunale velfærdsopgaver og skaber et pres på de lokale personaleressourcer. Det er fortsat meget usikkert, hvor mange flygtninge, vi kan forvente at modtage i Danmark, men allerede nu kan der være behov for i stigende omfang også at kunne bruge socialrådgiver-, pædagog- og lærerstuderende samt elever på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU-elever) til at løse velfærdsopgaver i kommunerne.

Både Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, Pædagogstuderendes Landssammenslutning og Lærerstuderendes Landskreds tilkendegiver, at de studerende ønsker at bidrage i den ekstraordinære situation, Danmark står i, med den arbejdskraft, de kan stille til rådighed ved siden af deres studie.

Derfor går KL, Danske Professionshøjskoler, Danske SOSU-Skoler Lærerstuderendes Landskreds, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende og Pædagogstuderendes Landssammenslutning nu sammen om en fælles opfordring til kommunerne om at etablere jobbanker de steder, hvor det er relevant, og hvor der er behov. Det vil være en lokal vurdering, om der er behov for at lave en kommunal jobbank, og hvordan man i så fald tilrettelægger det.

Parterne opfordrer samtidig de studerende til at tage studiejobs i kommunerne og opfordrer kommuner, professionshøjskoler og SOSU-skoler til at samarbejde om at formidle mulighederne for job til socialrådgiver-, lærer- og pædagogstuderende samt PAU-elever.

Parterne er enige om, at studerende, der findes igennem en jobbank, skal aflønnes for deres arbejde iht. gældende overenskomster, og at ansættelse skal ske ved siden af normal studieaktivitet, herunder praktik.

Thomas Gyldal Pedersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg siger:
”Vi står i en helt ekstraordinær situation, hvor mange tusinder af ukrainere er fordrevne fra deres trygge hverdag og har brug for vores hjælp. Kommunerne står klar til at bidrage, men der er ingen tvivl om, at det vil lægge et gevaldigt pres på de kommunale velfærdsområder. I denne situation har vi brug for alle de ekstra hænder, vi kan skaffe. Og især så kvalificerede hænder og hoveder, som sidder på de studerende. Derfor er vi også meget glade for, at både de studerende, professionshøjskolerne og Danske SOSU-skoler bakker op om dette initiativ.”

Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler, siger:
”Vi bakker op i denne meget svære situation, hvor tusinder af ukrainske flygtninge har behov for vores støtte og hjælp. De studerende kan med deres faglighed og engagement gøre en vigtig forskel for de ukrainske børn ved at bistå lærere, pædagoger og socialrådgivere rundt om i landets folkeskoler og daginstitutioner. Jeg håber, at mange studerende vil søge de meget meningsfulde studiejobs.”

Lisbeth Nørgaard, formand, Danske SOSU-skoler siger:
Kvinder og børn flygter lige nu, og kan vi give de mange børn lidt tryghed og faste rammer i vores institutioner, sætter vi gerne alle sejl til. Der er igen her efter corona akut brug for al pædagogisk personale. Både de færdige og dem under uddannelse. Vi formidler derfor på skolerne jobmuligheden til alle vores pædagogiske assistentelever og håber, at de vil hjælpe i denne særlige situation.

Caroline Holdflod Nørgaard, forperson i Lærerstuderendes Landskredskreds siger:
Som lærerstuderende er vi som alle andre berørte af Ruslands invasion af Ukraine og vil gerne bidrage, hvor vi kan. Derfor er vi klar til at hjælpe lærerne på landets folkeskoler med at undervise de nyankomne ukrainske elever. Det er vigtigt at vi som lærerstuderende hurtigt bliver sat i forbindelse med de skoler, hvor der er brug for vores hjælp. Derfor er vi glade for den brede opbakning til vores forslag om oprettelsen af jobbanker.

Mikkel Bøgh Eriksen, forretningsudvalgsmedlem PLS siger:
Vi er som pædagogstuderende og kommende pædagoger med til at løfte en fundamental samfundsopgave. Når vi nu står i en ekstraordinær situation med børn der er flygtet fra krig. En skæbne intet barn burde opleve. Vi er naturligvis klar til at give vores kommende kollegaer så meget hjælp som muligt. Derfor er vi også meget glade for samarbejdet med KL om jobbanker der sikre overenskomstmæssige forhold. I en svær tid, må vi stå sammen om de vestlige værdier og i solidaritet skabe ordentlige vilkår for mennesker der flygter fra tyranner.

Lene Boye Andersen, formand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende siger:
Som socialrådgiverstuderende vil vi gerne bidrage til at løse nogle af de ekstraordinære opgaver, som forventes at komme med flere flygtninge fra Ukraine. Derfor bakker vi op om aftalen og vil gøre vores til at formidle muligheden for at få relevante studiejobs.

Tilmeld nyhedsbrev