Ny sundhedssatsning byder ind på velfærdsudfordringer

Velfærdssamfundets voksende udfordring med børn og unges problemer med overvægt, mistrivsel og inaktivitet, social ulighed i sundhed og et voksende antal ældre og kronisk syge kalder på sundhedsfremmende indsatser, der virker og skaber forandringer. Ny sundhedssatsning i Videncenter for sundhedsfremme vil med fokus på tre sundhedsfaglige områder være med til at løfte samfundets stigende behov for sundhedsfremmende indsatser, der virker i virkeligheden.

Læs hele nyheden på UC SYDs hjemmeside

 

Tilmeld nyhedsbrev