Nye kvote 2-søgetal: ”Vi ser fortsat ind i en alvorlig mangel på især pædagoger og sygeplejersker”

Siden 2019 er søgningen mod uddannelserne til pædagog og sygeplejerske faldet med hhv. 37 og 40 pct. Forkvinde for Danske Professionshøjskoler opfordrer regeringen til at tage hul på de næste reformspor, som skal gøre det lige så attraktivt for unge at blive fx sygeplejerske eller pædagog som læge eller psykolog.

Klokken 12 i dag udløb fristen for at søge videregående uddannelse gennem kvote 2. Siden sidste år er søgningen mod pædagoguddannelsen faldet med 10 pct. mens sygeplejerskeuddannelsen oplever et fald på 2 pct. For socialrådgiveruddannelsen ses et fald på 16 pct. Til gengæld er søgningen mod læreruddannelsen steget med 5 pct.

Ser man på tendensen siden 2019, som er det seneste år inden de ekstraordinært høje søgetal under coronapandemien, så er søgningen mod pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen faldet med hele 37 og 40 pct. Forkvinde i Danske Professionshøjskoler er bekymret over dagens tal og opfordrer derfor regeringen til at komme i gang med reformsporene annonceret ifm. udspillet ’Forberedt på fremtiden l’, som skal gøre valget af bl.a. sygeplejerske- og pædagoguddannelserne mere attraktive for de unge: 

De unge skal føle, at der er lige så mange muligheder ved at gå ind ad døren til fx pædagoguddannelsen som til en universitetsuddannelse. Sådan er det ikke i dag, og det er en af grundene til, at vi stadig ser ind i en alvorlig mangel på pædagoger og sygeplejersker, hvor hospitaler lukker sengeafsnit ned, og børnehaver beder forældre holde deres børn hjemme. Det haster med at finde løsninger, siger Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler.

Kilde: Danske Professionshøjskoler på baggrund af tal fra professionshøjskolerne.

Ny undersøgelse peger på potentiale for markant flere studieansøgninger
En ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
offentliggjort i dag, konkluderer, at omkring 3.000 unge hver år overvejer at søge ind på uddannelserne til pædagog, sygeplejerske, lærer eller socialrådgiver, men alligevel ender med ikke at gøre det.

For sygeplejerskeuddannelsen er det især udsigten til dårlige løn- og arbejdsvilkår, som skræmmer de unge væk, mens det for pædagoguddannelsen også er det faglige niveau, der får især unge med gode gymnasiekarakterer til at gå andre veje. Camilla Wang opfordrer derfor politikerne til at sætte gang i et arbejde som kan gøre pædagoguddannelsen mere ambitiøs, ligesom man gjorde med læreruddannelsen sidste år. Et arbejde som tilsyneladende har ført til en stigende interesse jf. dagens søgetal. 

For mig viser undersøgelsen fra EVA, at vi står med et uforløst potentiale. Men også, at der er nogle barrie-rer, som der skal arbejdes med, hvis flere unge skal få øjnene op for, at de her uddannelser og job er spændende og attraktive. Og her kan man ikke skære den del af ligningen ud, der handler om løn- og ar-bejdsvilkår. Her er der mange, der skal tage ansvar, hvis vi skal lykkes med at tiltrække studerende også i fremtiden, siger Camilla Wang.

Alarmerende mangel på sygeplejersker og pædagoger
De senere års fald i søgningen mod sygeplejerske- og pædagoguddannelsen betød i 2022, at antallet af 1. prioritetsansøgninger var lavere end antallet af studiepladser. Det har konsekvenser for optaget og betyder konkret, at der uddannes færre sygeplejersker og pædagoger, end der er behov for på landets hospitaler og børnehaver.

Hertil viser en ny analyse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation, at i alt 126.000 medarbejdere i den offentlige sektor er på vej på pension, deriblandt 8.900 sygeplejersker og 9.100 pædagoger, som risikerer at forværre mangelsituationen.

Det samlede søgetal for årets optag på de videregående uddannelser kendes først til juli. Men dagens tal for søgningen via kvote 2 er en god indikator for, hvordan det samlede søgetal vil se ud. Det skyldes, at en stor andel af ansøgerne til professionshøjskolerne søger ind inden d. 15. marts. Sidste år var det 66 pct. af 1. prioritetsansøgerne til professionshøjskolerne, der søgte ind inden kvote 2-søgefristen d. 15. marts.

Kilde: Danske Professionshøjskoler på baggrund af tal fra professionshøjskolerne.

Find oversigt over alle 1. prioritetsansøgere pr. 15. marts til uddannelser på professionshøjskolerne her.

Tilmeld nyhedsbrev