Politik

Vi former Danmark med fremragende uddannelser er hovedsætningen i Danske Professionshøjskolers grundfortælling og vores samlede strategi, som er foldet ud på siden her. Grundfortællingen beskriver den fælles ambition om, at vores uddannelser – lige fra velfærdsuddannelser som pædagog og sygeplejerske til privatrettede uddannelser som diplomingeniør eller vvs-installatør – skaber velfærd og vækst i Danmark. 

Strategi 2018-2022

Grundfortælling

Vi former Danmark med fremragende uddannelser

Danmark er bygget på stærke professioner, der både i offentlig og privat virksomhed skaber vækst, velfærd og demokrati. I professionerne er arbejdet for hver enkelt en kilde til identitet og stolthed. Det forpligter. De danske professionsuddannelser er kilden til det, der udvikler og driver samfundet.

Vi uddanner de studerende i tæt samspil med praksis. Vi underviser på et stærkt fagligt og professionsrettet grundlag. Vi videre- og efteruddanner i samarbejde med virksomheder, kommuner og regioner. Vi bygger på frugten af aktuel og relevant viden fra egen og andres forskning. Og vi finder ny indsigt i konkrete samarbejder med en hel verden.

Hele det danske samfund, aftagere og politikere kan mærke os konkret. Vores uddannelser gør en forskel for både velstand og velfærd. Vores forvaltning af ansvaret søger altid de bedst mulige løsninger. Kend os på, at vi med fremragende uddannelser skaber et helt Danmark.

Pejlemærke

En sektor for de professions- og erhvervsrettede uddannelser med udgangspunkt i Universities of Applied Sciences

Strategiske indsatser

Kvalitetsløft på 0-6 årsområdet

Pædagoguddannelsen
Socialområdet

Andre fokusområder

Danske Professionshøjskoler beskæftiger sig med en række områder indenfor blandt andet forskning, sundhed og meget mere. Desuden har vi publiceret udspil, analyser og andet materiale. 

Læs mere her:

Danske Professionshøjskoler afgiver høringssvar i forbindelse med blandt andet ændringer af love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet.