Politik

Danske Professionshøjskoler arbejder politisk ud fra den strategi, der er vedtaget af Danske Professionshøjskolers rektorkollegie og formandskollegie. Med udgangspunkt i strategien arbejder vi med tre strategiske indsatser frem til 2022.

Danske Professionshøjskoler har lanceret 18 forslag, der – set fra et uddannelsesperspektiv – skal bidrage til, at Danmark får flere dygtige sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere.

Forside_061022

Politik

Danske Professionshøjskoler arbejder politisk ud fra den strategi, der er vedtaget af Danske Professionshøjskolers rektorkollegie og formandskollegie. Med udgangspunkt i strategien arbejder vi med tre strategiske indsatser frem til 2022.

Danske Professionshøjskoler lancerer nu 18 forslag, der – set fra et uddannelsesperspektiv – skal bidrage til, at Danmark får flere dygtige sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere.

Strategi 2018-2023

Grundfortælling

Vi former Danmark med fremragende uddannelser

Danmark er bygget på stærke professioner, der både i offentlig og privat virksomhed skaber vækst, velfærd og demokrati. I professionerne er arbejdet for hver enkelt en kilde til identitet og stolthed. Det forpligter. De danske professionsuddannelser er kilden til det, der udvikler og driver samfundet.

Vi uddanner de studerende i tæt samspil med praksis. Vi underviser på et stærkt fagligt og professionsrettet grundlag. Vi videre- og efteruddanner i samarbejde med virksomheder, kommuner og regioner. Vi bygger på frugten af aktuel og relevant viden fra egen og andres forskning. Og vi finder ny indsigt i konkrete samarbejder med en hel verden.

Hele det danske samfund, aftagere og politikere kan mærke os konkret. Vores uddannelser gør en forskel for både velstand og velfærd. Vores forvaltning af ansvaret søger altid de bedst mulige løsninger. Kend os på, at vi med fremragende uddannelser skaber et helt Danmark.

icons_blue_icon_Vision.png

Pejlemærke

En sektor for de professions- og erhvervsrettede uddannelser med udgangspunkt i Universities of Applied Sciences

icons_blue_icon_Praktik.png

Strategiske indsatser​


Kvalitetsløft på 0-6 årsområdet

Pædagoguddannelsen
Socialområdet

Strategi 2018-2022

Grundfortælling
Vi former Danmark med fremragende uddannelser. Danmark er bygget på stærke professioner, der både i offentlig og privat virksomhed skaber vækst, velfærd og demokrati. I professionerne er arbejdet for hver enkelt en kilde til identitet og stolthed. Det forpligter. De danske professionsuddannelser er kilden til det, der udvikler og driver samfundet.

Vi uddanner de studerende i tæt samspil med praksis. Vi underviser på et stærkt fagligt og professionsrettet grundlag. Vi videre- og efteruddanner i samarbejde med virksomheder, kommuner og regioner. Vi bygger på frugten af aktuel og relevant viden fra egen og andres forskning. Og vi finder ny indsigt i konkrete samarbejder med en hel verden.

Hele det danske samfund, aftagere og politikere kan mærke os konkret. Vores uddannelser gør en forskel for både velstand og velfærd. Vores forvaltning af ansvaret søger altid de bedst mulige løsninger. Kend os på, at vi med fremragende uddannelser skaber et helt Danmark.

Pejlemærke
En sektor for de professions- og erhvervsrettede uddannelser med udgangspunkt i Universities of Applied Sciences.

Strategiske indsatser

Strategiske indsatser


Rekruttering

icons_creme_icon_Rekruttering


I 2030 vil Danmark mangle 35.000 pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere. Danmark vil derfor ikke bare stå overfor et uddannelsesproblem men et samfundsproblem, der vil påvirke os alle.


Ny læreruddannelse

icons_creme_icon_laerer


I september 2022 indgik et politisk flertal en aftale om en ny og bedre læreruddannelse. Den nye uddannelse tager udgangspunkt i anbefalinger fra en udviklingsgruppe, som Danske Professionshøjskoler har deltaget i.


Kvalitetsløft på 0-6 årsområdet

icons_creme_icon_Paedagog

Danske Professionshøjskoler ønsker at bidrage til at løfte kvaliteten på 0-6 årsområdet, og har bl.a. præsenteret seks anbefalinger til at styrke pædagoguddannelsen.

Andre fokusområder

Danske Professionshøjskoler beskæftiger sig med en række områder indenfor blandt andet forskning, sundhed og meget mere. Desuden har vi publiceret udspil, analyser og andet materiale. 

Læs mere her:

Sundhedsområdet

Forskning og udvikling på professionshøjskolerne

Hvidbog om Universities of Applied Sciences

Inspiration til gode praktikforløb

Studieaktivitetsmodel

Danske Professionshøjskoler afgiver høringssvar i forbindelse med blandt andet ændringer af love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet.

Search this website Type then hit enter to search