Politisk aftale om en mere ambitiøs læreruddannelse på plads

De studerende på landets læreruddannelser kan nu se frem til at få en bedre uddannelse med flere undervisningstimer, mere praktik og prøver, der både er mere krævende og mere relevante for lærergerningen. Forkvinde for Danske Professionshøjskoler er begejstret for udsigten til en mere ambitiøs læreruddannelse.

På Christiansborg har regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti samt Enhedslisten og Alternativet netop indgået en bred aftale ’En ambitiøs læreruddannelse tæt på folkeskolen og til gavn for folkeskolen’.

Markant løft af læreruddannelsen

Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler glæder sig over den brede politiske aftale, som vil gøre en af Danmarks vigtigste uddannelser langt bedre, end den er i dag.

- I dag er en rigtig god dag for de studerende på læreruddannelsen og for vores børn og unge i folkeskolen. Med aftalen får uddannelsen nu et markant og tiltrængt løft, hvilket betyder at vi kan uddanne endnu dygtigere lærere, som er bedre forberedte på at tage ansvar for alle de vigtige og udfordrende opgaver, der venter i jobbet som lærer, siger Camilla Wang.

Udover flere timer og mere og bedre praktik glæder Camilla Wang sig også over, at læreruddannelsen får et tydeligere formål med fokus på den almene dannelse og den studerendes professionelle og personlige udvikling. Desuden får professionshøjskolerne større frihedsgrader til at tilrettelægge uddannelsen, hvilket giver en langt mere robust og langtidsholdbar læreruddannelse. 

Ambitiøs uddannelsespolitik, når det er bedst

I 2020 nedsatte regeringen en faglig udviklingsgruppe bestående af Danmarks Lærerforening, KL, Lærerstuderendes Landskreds samt Danske Professionshøjskoler, som ovenpå en kritisk evaluering skulle give deres bud på, hvordan læreruddannelsen kan styrkes. Udviklingsgruppen afleverede i november 2021 deres faglige anbefalinger, som politikerne har taget afsæt i.

Camilla Wang vurderer, at politikerne har lagt sig tæt op ad de faglige anbefalinger, som professionshøjskolerne har været med til at udvikle. Og netop muligheden for at levere faglige input med afsæt i et samarbejde mellem parterne omkring læreruddannelsen, bør ifølge Camilla Wang være en inspirationskilde for fremtidens måder at nytænke og udvikle uddannelser:

- Det her er ambitiøs og langsigtet uddannelsespolitik, når det er bedst. Først et bredt, fagligt samarbejde mellem alle organisationerne omkring læreruddannelsen og dernæst en solid og bred politisk aftale på Christiansborg. Tilsammen får vi nu en mere ambitiøs uddannelse, som klæder de lærerstuderende bedre på til jobbet i landets folkeskoler, siger Camilla Wang.

Nytænkt og bedre praktik

Et af elementerne i aftalen er en udvidelse af praktikken i læreruddannelsen fra 30 til 40 ECTS-point, så den studerende har praktik på alle fire år. Udvidelsen skal bruges til at styrke sammenhængen mellem læreruddannelsen og folkeskolen. Samtidig skal udvidelsen være med til at forebygge, at mange nyuddannede lærere forlader lærerfaget relativt kort efter endt uddannelse.

200 mio. kr. årligt til den nye læreruddannelse

Der vil i alt være 200 mio. kr. årligt til professionshøjskoler og kommuner som meduddannere til bl.a. flere timer til undervisning og feedback, mere og bedre praktik og uddannelse af praktikvejledere.

Fakta: Det indeholder den nye læreruddannelse

Tilmeld nyhedsbrev