Sidsels vej til læreruddannelsen

Sidsel Kremmer Andersen er 23 år gammel og studerer på 3. semester af læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Hvad fik dig i første omgang til at overveje læreruddannelsen?

Det går faktisk helt tilbage til min barndom og folkeskoletid. Min mor og bedsteforældre er uddannet lærere, så de har altid lavet sjov med, at mindst én i familien skulle bringe lærerfaget videre i familien. Men faktisk er det måske netop derfor, at jeg i første omgang ikke ville at søge ind på læreruddannelsen, selvom den altid har ligget lidt i baghovedet. Måske lidt kliché-agtigt, men jeg ville nok ikke være lærer, fordi min mor var det. Jeg ville på stx og jeg tænkte ikke på andet. Efter gymnasiet supplerede jeg nogle fag, så jeg kunne søge ind på biokemi, hvor jeg læste et semester. Jeg skulle lige teste, om jeg kunne blive sådan en forskertype.

Hvorfor ændrede du mening og endte med at søge læreruddannelsen alligevel?

Jeg havde nok aldrig helt sluppet tanken om læreruddannelsen. Jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg ikke skulle fortsætte på biokemi. Jeg synes ikke, at det var så spændende at sidde der i laboratoriet, og jeg havde svært ved at se, hvad jeg konkret skulle bruge uddannelsen til. Jeg vidste, at som lærer kunne jeg komme ud og gøre noget for andre, der ville få en virkning.
Jeg begyndte at undersøge læreruddannelsen nærmere ved primært at læse om den på nettet. Jeg kunne se, at jeg havde mulighed for at starte allerede samme vinter, og så gik det faktisk ret hurtigt med beslutningen om at søge ind. Der var noget i mig der sagde, at jeg godt kunne prøve læreruddannelsen af, fordi det var vinteroptag, så hvis ikke det var den rigtige beslutning, kunne jeg søge noget andet til sommer.

Hvad er det bedste ved læreruddannelsen?

Det betød rigtig meget for mig, at jeg fik lov til at lave noget, hvor jeg kunne se, at jeg gør en forskel for nogle andre og give min viden videre. Jeg tror, at den nemmeste måde for mig at se, man gør en forskel, det er, at der er nogle konkret, man prøver at hjælpe. Og i forhold til selve uddannelsen synes jeg, at det er vildt fedt, at vi kommer i praktik, og at man meget konkret kan se, hvad man skal bruge uddannelsen til. Der er altid en praksis at forholde det til. Og så synes jeg, at det fungerer rigtig godt, at vi har holdundervisning, hvor vi er sammen om det og kan bruge hinandens erfaringer og få andres input.

Analyse: Unges tanker om studievalg

Få flere perspektiver på unges tanker om studievalg i Danske Professionshøjskolers analyse af unges valg og fravalg af uddannelserne til pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver. Analysen bygger på 20 kvalitative interviews med unge. Heraf er 10 studerende på pædagog-, lærer-, sygeplejerske- eller socialrådgiveruddannelsen, mens 10 personer har overvejet at søge ind på en af de fire uddannelser, men ikke søgt. Interviewpersonerne er rekrutteret fra Userneeds panel med 90.000 medlemmer i Danmark.

Tilmeld nyhedsbrev