Studerende arbejder tværprofessionelt på UC Syd

Den virkelighed, de studerende uddannes til, bliver mere og mere kompleks. Derfor er det et vigtigt fokuspunkt for UC SYD, at alle studerende arbejder tværprofessionelt i løbet af studietiden: ”De studerende skal rustes til at agere i et samfund, hvor der på den ene side er øgede krav om specialisering og arbejdsdeling indenfor og imellem professionerne, og på den anden side klare forventninger fra borgerne om medinddragelse og om at professionerne indbyrdes samarbejder om at finde helhedsorienterede løsninger – også med inddragelse af andre sektorer”, siger Marie Weber, lektor på UC SYD’s pædagoguddannelse.

Læs mere på UC Syd’s hjemmeside her

Tilmeld nyhedsbrev