Studerende fra Absalon med til international cancerkonference

Af Camilla Gry Temmesen, Adjunkt i Center for Sygepleje, Professionshøjskolen Absalon.

25 sygeplejerskestuderende fra Absalon deltog 17. april 2018 på en international konference med fokus på innovativ højteknologisk cancerbehandling i Sorø. Som en del af det større EU-finansierede forskningsprojekt InnoCan var Professionshøjskolen Absalon vært for konferencen, der både havde danske og tyske projektpartnere med.

InnoCan står for Innovative High Technology Cancer Treatment, og er et interregionalt forskningsprojekt på tværs af de dansk-tyske landegrænser. Formålet med InnoCan projektet er bl.a. at forske i bedre behandling af brystkræft, tarmkræft, kræft i hoved og hals, prostatakræft, rygmarvskræft og ældre kræftpatienter samt at oprette et dansk-tysk testcenter for nye innovative produkter til brug i sundhedssektoren.

Ideen med at invitere kommende sygeplejersker med til konferencen er at give sygeplejestuderende indblik i et af de mange forskningsprojekter ProfessionshøjskolenAbsalon deltager i, inspirere de studerende til at opsøge nyeste viden inden for sygepleje, og måske give dem smag for at forske selv engang i fremtiden. De studerende har gennem undervisning i bl.a. sygepleje, forskningsmetodologi og sundhedsteknologi fået indblik i forskningen i InnoCan, og har nu også fået mulighed for at følge forskningen på nært hold på dagens konference. Efter konferencen blev der afholdt en Nurse Students Workshop, hvor de studerende satte skarpt på sygeplejerskers roller i forskningsprojekter samt diskuterede de etiske dilemmaer, der kan opstå når nye sundhedsteknologier udvikles.

Vidensmedarbejder i Absalon og forsker i InnoCan Jette Jørgensen fortæller:
“Det har været rigtig givende at have de studerende med til konferencen, da de bidrager med friske perspektiver på flere af de problemstillinger vi arbejder med her i InnoCan.” 

De studerende blev bl.a. præsenteret for nogle af de teknologier inden for cancerbehandling, som er udviklet gennem InnoCan projektet, som f.eks. C3 måleren, som er en trådløs sensor, der måler kræftpatienters temperatur, puls og åndedrætshastighed. C3 måleren er udviklet for at sikre, at kræftpatienter er bedre overvåget under deres indlæggelse. Ved udsving i patienternes tilstand kan plejepersonalet reagere meget hurtigt, når de løbende får tilsendt patientens data. Derudover kan patienterne også få en bedre nattesøvn, da sygeplejersken i fremtiden ikke behøver at vække patienten om natten for at lave de rutinemæssige målinger.

Randi Nielsen, 5. semester sygeplejestuderende, E-læring, Campus Slagelse fortæller:
“Det at få lov til at være med i dag, og få indsigt i forskningsprojektet, har gjort det mere virkeligt, og meget relevant for os som fremtidens sygeplejersker.”

InnoCan Partnere: • Region Sjælland, Produktion, Forskning og Innovation • Odense Universitets Hospital, Onkologisk Afdeling • University College Absalon • Designskolen Kolding • Cortrium • Kræftens Bekæmpelse •  Klinik for Stråleterapi, Universitet Lübeck / Universitetshospital Schleswig-Holstein  Campus Lübeck •  Klinik for Stråleterapi/Radioonkologi, Universitetshospital Schleswig-Holstein Campus Kiel / Universitet Kiel •  Institut for Kræftepidemiologi, Universitet Lübeck, Kræftregister Schleswig-Holstein.

Du kan læse mere om InnoCan her.

Tilmeld nyhedsbrev