To undervisere på professionshøjskolerne modtager Undervisningsprisen 2022

Foto: Søren Kjeldgaard

Prisen hædrer engagerende og inspirerende undervisere på landets videregående uddannelsesinstitutioner og bliver senere i dag overrakt af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, som står bag prisen, der i eftermiddag bliver uddelt til syv fremragende undervisere. To af dem underviser til dagligt på professionshøjskolerne, nemlig Sofia Rontini, der er lektor på UC SYD og underviser på læreruddannelsen. Samt Rasmus Otvald Jensen, som er adjunkt på Professionshøjskolen UCN og underviser på Samfunds- og Formidlingsuddannelserne og Natur- og Kulturformidlingsuddannelsen.

Ekstraordinært engagement og inspirerende undervisning

Sofie Rontini modtager Undervisningsprisen 2022, fordi hun med sit ekstraordinære engagement, nærvær og faglige opmærksomhed lykkes med at undervise fremtidens folkeskolelærere i svære faglige områder samtidig med, at hun sikrer, at de studerende er med hele vejen.

Sofias undervisning engagerer de studerende, så de er aktive, tager del i undervisningen og både oplever et fælles ansvar for undervisningen på holdet og et individuelt ansvar for egen læring.

Af kollegaer, ledelse og studerende fremhæves Sofia som en metodestærk underviser, der altid formår at inddrage nyeste forskningsbaserede viden i undervisningen og ikke er bange for at afprøve nye ting. Sofia varierer sin undervisning i det uendelige – til stor inspiration for de studerende.

Sofia Rontini er lektor på UC SYD og underviser på læreruddannelsen i Esbjerg. Fotograf: Søren Kjeldgaard

Sofia kan ikke beskrives, hun skal opleves. Hun skaber ekstraordinært stort engagement og er ikke bare en genial underviser, hun har også en positiv udstråling, et hjerte for eleverne, oprigtig omtanke for hver enkelt og er ekstremt engageret selv – som gør de studerende engagerede

Motiverende, praksisrelateret undervisning og fokus på feedback

Rasmus Otvald Jensen er adjukt og underviser på UCN. Fotograf: Søren Kjeldgaard

Rasmus Otvald Jensen modtager undervisningsprisen, fordi han bl.a. har en helt særlig evne til at integrere feedback i sin undervisning samt bringe de studeredendes teoretiske faglighed i spil i forhold de jobs, som venter efter uddannelsen.

Rasmus’ undervisning er kendetegnet ved at indeholde tydelige træne-øve elementer med eksempler fra virkeligheden og reelle samarbejder med eksterne partnere. Det giver de studerende en følelse af at være aktuelle, giver dem en tro på egne evner og ikke mindst giver dem lyst til at fortsætte på studiet.

Rasmus går i følge studerende, kollegaer og ledelse til undervisningstimerne med et stort engagement, som smitter af på omgivelserne. Hans ambitionsniveau for de studerende er højt, lige som han selv gang på gang formår at levere høj faglig kvalitet. Rasmus er en dygtig underviser, der undersøger, netværker og udvikler sig konstant.

Rasmus sætter gang i en masse overvejelser hos os studerende. Han gør det med så simple klare greb i undervisningen, at alle får et frisk pust og bliver imponerede. Det kan ikke understreges nok, hvor afgørende det har været for flere studerendes lyst til at fortsætte på studiet

Om Undervisningsprisen: Anerkendelse af underviserens betydning og indsats

I år er det tredje gang at Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler undervisningsprisen. Syv undervisere på de videregående uddannelser modtager prisen på 500.000, hvoraf 300.000 skal gå til udviklingsaktiviteter, der understøtter et godt og engagerende undervisningsmiljø på uddannelsesinstitutionerne.

Formålet med Undervisningsprisen er at anerkende den store betydning, som inspirerende, inddragende og nytænkende undervisere har for de studerende og for måden, man lærer på. Derudover skal undervisningsprisen skabe øget opmærksomhed om underviserrollen, inspirere til fremragende undervisning på de videregående uddannelser og bidrage til at gøre det mere prestigefyldt at være en god underviser.

Tilmeld nyhedsbrev