1.500 flere sygeplejersker med alternative praktikformer

Sundhedsvæsenet står med massive rekrutteringsudfordringer over hele landet. Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at knap hvert andet forsøg på at rekruttere en sygeplejerske mislykkes.  En fremskrivning foretaget af Damvad Analytics for Danske Professionshøjskoler viser, at der forventes at mangle mere end 8.000 sygeplejersker i 2030. Men allerede i dag mærkes manglen på sygeplejersker flere steder i landet.

Der er tale om en landsdækkende rekrutteringsudfordring, som kræver løsninger på flere niveauer og fra flere sider. Også professionshøjskolerne kan bidrage med løsninger. Konkret er der et stort behov for, at professionshøjskolerne uddanner flere sygeplejersker.

Til trods for den store mangel på sygeplejersker, er professionshøjskolerne i dag nødsaget til hvert år at afvise kvalificerede ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen, fordi der mangler praktikpladser. Kommuner og regioner har nemlig svært ved at oprette flere praktikpladser pga. travlhed og personalemangel, og fordi der ikke er tilført midler til de ekstra uddannelsesopgaver, som de har påtaget sig gennem en årrække.

Danske Professionshøjskoler mener ikke, at vi som samfund har ’råd til’ at afvise kvalificerede ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen, samtidig med at hospitaler og kommuner mangler kvalificeret arbejdskraft.

Danske Professionshøjskoler foreslår, at der investeres i alt 300 mio. kr. i alternative praktikformer på sygeplejerskeuddannelsen, så professionshøjskolerne frem mod 2026 kan optage ekstra 1.500 studerende

Investeringen skal give professionshøjskolerne mulighed for at optage flere sygeplejestuderende, uden at regioner og kommuner skal stille flere praktikpladser til rådighed. For eksempel ved at omlægge noget af praktikken til træne- og øvelsesforløb i simulationsmiljøer indrettet som alt fra hospitalsgange og -stuer til sundhedshuse eller rum i den kommunale sundhedspleje. Eller ved at afvikle praktikken i sundhedshuse eller i klinikker på en måde, så flere studerende kan være i praktik på samme tid.

Kliniske træningsforløb i simulationslaboratorier

Praktikken udgør i dag ca. 40 procent af sygeplejerskeuddannelsen. Praktikken foregår hovedsageligt på enten hospitaler eller i kommuner. Danske Professionshøjskoler foreslår konkret, at en mindre del af de af de kliniske ECTS, som de sygeplejestuderende i dag opnår gennem deres praktik, omlægges til øvelsesforløb i simulationslaboratorier.

Simulationslaboratorier er øvelsesfaciliteter, som kan være indrettet som alt fra hospitalsgange og -stuer til sundhedshuse eller rum, der afspejler en lokation i kommunal sygepleje. Simulationslaboratorierne kan fx være beliggende på en professionshøjskole eller på et hospital, hvor professionshøjskolerne driver og betaler for lokaler og faciliteter.
I simulationslaboratorierne benyttes undervisnings- og læringsformer, der bidrager til at styrke de studerendes kliniske kompetencer. Den gennemsnitlige holdstørrelse er på 15 studerende med to undervisere.

Simulationstræning anvendes i højere og højere grad i sygeplejerskeuddannelser internationalt. Ikke mindst som følge af den teknologiske udvikling og de muligheder det medfører. Blandt andet er det i Storbritannien netop besluttet, at op til 300 timer af en sygeplejerskeuddannelse kan omlægges til simulationstræning og erstatte kliniske undervisningstimer i praktikken. Beslutningen skyldes bl.a., at man i Storbritannien, ligesom i Danmark, i øjeblikket har en akut mangel på sygeplejersker.

Flere internationale studier viser evidens for, at simulationstræning kan træde i stedet for en del af den tid, de studerende ellers skulle have været i praktik, og forberede de sygeplejestuderende til den kliniske praksis.

Alternativt kan der også tænkes i udbredelse af principperne bag Københavns Professionshøjskoles uddannelseshospital som alternativ praktik på sygeplejerskeuddannelsen.

Tilmeld nyhedsbrev