Seneste nyt

Nyheder
Professionshøjskolernes fælles model for studieaktiviteter viser, hvilke studieaktiviteter, lærings- og arbejdsformer - som fx gruppearbejde - de studerende møder på en professionsbacherloruddannelse.

National forskning om studieaktivitetsmodellen

By

Fælles forskningsprogram blandt professionshøjskolerne skal skaffe viden om, hvordan professionsuddannelser og professionsdidaktik kan udvikles og videreudvikles, så de uddannelsespolitiske mål realiseres. Studieaktivitetsmodellen besvarer et politisk…

Oversigt over udbud af uddannelser

By

Danske Professionshøjskoler har udarbejdet en aktuel oversigt over udbud at professionsbachelor-, erhvervsakademi-, akademi- og diplomuddannelser Danske Professionshøjskoler har udarbejdet en aktuel oversigt over erhvervsakademier…