Seneste nyt

Nyheder
Professionshøjskolernes fælles model for studieaktiviteter viser, hvilke studieaktiviteter, lærings- og arbejdsformer - som fx gruppearbejde - de studerende møder på en professionsbacherloruddannelse.

National forskning om studieaktivitetsmodellen

By

Fælles forskningsprogram blandt professionshøjskolerne skal skaffe viden om, hvordan professionsuddannelser og professionsdidaktik kan udvikles og videreudvikles, så de uddannelsespolitiske mål realiseres. Studieaktivitetsmodellen besvarer et politisk…